Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Každoročně se v krásném prostředí Máchova kraje koná diabetologický seminář Mýty, omyly a pravdy v diabetologii. V letošním roce jsme, výrazněji než kdy dříve, měli možnost sledovat, jak se diabetologie sensu stricto více a více vrací do všeobjímající náruče rodné interny. Diabetolog pochopitelně nikdy nepřestal být internistou, nicméně nové třídy antidiabetik nám ukazují, že hranice mezi diabetologií a kardiologií, ale také nefrologií, obezitologií a dalšími obory, je tak tenká, že vlastně neexistuje.

2021_54_myty_obr3.jpg

V roce 2008 vyslovila FDA požadavek, aby všechna nově vyvíjená antidiabetika disponovala studií kardiovaskulární bezpečnosti. Prudký rozvoj velkých klinických studií designovaných na testování kardiovaskulární bezpečnosti antidiabetik, spolu s představením principiálně nových lékových tříd (gliptiny, glifloziny, GLP-1RA...) přinesl ovoce v podobě léků a postupů, které propojují v případě diabetu 2. typu celý komplex metabolického syndromu, kardiovaskulárních chorob a chronického onemocnění ledvin. A tak tu dnes máme např. glifloziny, které mají indikaci nejen k terapii diabetu 2. typu (a částečně i 1. typu) se současným ovlivněním obezity, kardiovaskulárního rizika, renální dysfunkce, ale dokonce i samostatnou indikaci pro léčbu srdečního selhání nebo chronického onemocnění ledvin – a to i u nediabetiků. Toto propojení odráží i tvorba doporučených postupů, k terapii diabetu se vyjadřují kardiologové (konec konců nejčastější příčinou úmrtí diabetiků jsou kardiovaskulární choroby), k srdečnímu selhání mají co říci diabetologové atd.


Profesor Milan Kvapil, přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, který zahájil program letošního semináře, přidal další takové propojení. Medián věku diabetiků je v ČR 70 let. To v praxi znamená, že polovina z více než miliónu našich diabetiků je ve věku vyšším než 70 let, a patří tak mezi geriatrické pacienty. Zásadní slovo pro formování podoby oboru diabetologie bude tedy mít i geriatrie a potřeba přizpůsobit diagnostické i terapeutické postupy vysokému věku pacientů. S nově prosazovaným pojmem gerontodiabetologie se určitě ještě setkáme.

           

2021_54_myty_obr2.jpg

Na letošní diabetologické konferenci na Máchově jezeře tak přednášeli kardiologové (profesor Aleš Linhart na téma selhávání srdce), preventivní kardiologové (prof. Vrablík o obezitě a dyslipidemii) ruku v ruce s diabetology. Z primárně diabetologických témat dominovaly nejnovější léčebné postupy a farmaka (nové indikace gliflozinů, klinické studie antidiabetik v nediabetických indikacích, uzavírání okruhu CSII, pokroky v inzulinoterapii), nicméně velké pozornost byla věnována také diabetickému onemocnění ledvin, srdečnímu selhání, obezitě, hypertenzi, dyslipidemii a dalším komorbiditám. Těší mne, že program nezapomněl ani na kazuistiky. Pevně doufám, že některé z nich budeme moci přinést také na stránkách našeho časopisu, prakticky všechny přednesené případové studie by si publikaci v tištěné podobě zasloužily. Těší mne, že náš časopis mohl být mediálním partnerem této zajímavé odborné akce.

 

Karel Vízner