Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

MiniMed 780G

– „kuchařka” práce s pumpou pro profesionály v diabetologii


 

Letošní konference Technologie v diabetologii byla, jak již je tradicí, věnována správným postupům diagnostiky a léčby diabetu se zaměřením na technologické novinky. Nepřekvapuje tak, že značná část přednášek se zabývala kontinuální monitorací glykemie a inzulínovými pumpami s hybridní uzavřenou smyčkou. Nechyběly ani zkušenosti s nejmodernějšími inzulíny, téma pohyb a sport u diabetiků a dietoterapie.

 

Snad nejčastěji diskutovanou problematikou byly právě zkušenosti a rady věnované nejnovější generaci inzulínových pump a senzorů pro monitoraci glykemie, které disponují algoritmem zajišťujícím hybridní uzavřenou smyčku. Po mezigeneraci systémů, která umožňovala prediktivní vypínání přívodu inzulínu při predikované hypoglykemii, jsou současné přístroje již o krok dál – při zadání příjmu sacharidů dokáží za pacienta regulovat (tedy přidávat i ubírat) nejen dávkování bazálního inzulínu, ale zajistí i bolusy a korekční bolusy. Smyčka se tak postupně uzavírá. Navzdory tomu, že systém zajistí pro pacienta komplexnější a sofistikovanější aplikaci inzulínu, je pro něj uživatelsky jednodušší. Hlavním benefitem je jak zlepšení kontroly glykemie (reprezentované zvýšením času v cílovém rozmezí – time in range a potažmo i snížením HbA1c), tak snížení rizika hypoglykemií.


Takovým systémem je inzulínová pumpa MiniMed 780G s funkcí SmartGuard spolu se senzorem Guardian (nově k dispozici bezkalibrační verze Guardian 4). Společnost Medtronic, která jej vyrábí, představila na svém sympoziu užitečnou „kuchařku” pro diabetology, jak s tímto systémem pracovat a naplno jej využít.

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. a MUDr. Klára Sochorová, Ph.D., jako představitelé devítičlenného autorského týmu, na tomto sympoziu představili hlavní kapitoly příručky pro zdravotnické profesionály k práci se systémem MiniMed 780G.

ad_2021_20_kucharka_obr1.jpg

První část knihy je věnována zahájení léčby. Reprezentují ji kapitoly o výběru vhodného pacienta (dospělého i dětského), rady k výběru vhodného systému, požadavky na edukaci pacienta, nastavení pumpy a povinnosti pacienta. Zohledněny jsou jak možnosti nasazení ambulantní cestou, tak při hospitalizaci.


ad_202120_kucharka_obr2knov.jpg
ad_202120_kucharka_obr3knov.jpg

Druhá část knihy ukazuje možnosti hodnocení léčby tímto systémem od stažení dat po interpretaci datového rozhraní a možnosti hodnocení jednotlivých parametrů a postupy úprav parametrů pumpy.


ad_202120_kucharka_obr4knov.jpg
ad_202120_kucharka_obr5knov.jpg

Třetí část knihy je velmi praktickým návodem k vyhodnocení a managementu jednotlivých situací a stavů – hypoglykemie, hyperglykemie, fyzická aktivita, výstrahy senzoru...


ad_202120_kucharka_obr6knov.jpg
ad_202120_kucharka_obr7knov.jpg

Jedná se o propracovanou edukační pomůcku pro lékaře v diabetologických centrech i ambulancích, kteří budou s touto pumpou pracovat. Ocenění zaslouží celá řada aspektů publikace:


  • Na přípravě knihy se podíleli vynikající odborníci s obrovskou praktickou zkušenosti i velkým odborným přehledem.
  • Poznatky vycházejí nejen z odborné literatury, ale i z rozsáhlých praktických zkušeností autorů.
  • Autoři postupují od jednoduchých přehledných tvrzení, pro detailnější rozbor problematiky a vynikající strukturování knihy významně usnadňuje práci s knihou i zvládnutí tématiky čtenáři. Pomáhá i vynikající grafické zpracování, dominuje jednoduchost a přehlednost.
  • Kniha je doplněna ilustrativními kazuistikami, které ve zjednodušené podobě provedou čtenáři praktickou aplikací problematiky. Na kazuistikách si můžeme vyzkoušet, zda chápeme interpretaci výsledků i zda bychom zvolili správný postup úpravy léčby...
  • Publikace je pro lékaře v diabetologii dostupná zdarma. Pokud máte zájem obdržet tuto příručku, neváhejte kontaktovat zástupce společnosti Medtronic, kniha bude jejich prostřednictvím dostupná do 25. listopadu 2021.

 

Inzulínové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou jsou u diabetiků 1. typu jednou z novinek, se kterou se lékař pečující o tyto pacienty nemůže nesetkat. Tato kniha může významně pomoci při zvládnutí práce s jedním z těchto systémů MiniMed 780 G. Neváhejte a doplňte svou knihovnu o tuto knihu a svou ambulanci o neocenitelnou pomůcku.