Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Vylepšené algoritmy podávání inzulínu pomáhají dále zlepšit kompenzaci diabetiků na pumpách


 

Inzulínové pumpy umožňují velmi sofistikované podávání inzulínu. Zcela novou kvalitu ovšem tomuto typu terapie přineslo propojení s kontinuálním měřením glykemie. Nyní sledujeme postupné uzavírání systému dávkování inzulínu ve směru automatizace podání inzulínu na základě změřené aktuální glykemie pomocí chytrých algoritmů instalovaných v inzulínových pumpách. Již systém prediktivního zastavení dávek inzulínu (PLGS) prokázal schopnost dále zlepšit kompenzaci glykemie u pacientů na pumpách a významně snížit riziko hypoglykemie. Nyní máme možnost sledovat výsledky studií, ve kterých je aplikováno užití automatických korekční bolusů inzulínu. V případě inzulínové pumpy MiniMed 780G se jedná o funkci SmartGuard. Zavedení tohoto algoritmu ukazuje schopnost dále zlepšit kompenzaci diabetu (ve smyslu snížení hyperglykemie) při současně nezvýšeném riziku hypoglykemie.

            Nedávno publikovaná studie sledovala 52 diabetiků 1. typu užívajících inzulínovou pumpu MiniMed 780G spojenou s CGMS v režimu prediktivní korekce hypoglykemie. V rámci prospektivní studie byli převedeni na užití tohoto systému v režimu hybridní uzavřené smyčky s automatickou aplikací korekčních bolusů inzulínu. Cílová hodnota byla u všech pacientů nastavena na 5,6 mmol/l (100 mg/dl) a doba aktivního inzulínu na 2 hodiny.

            Jednalo se o pacienty ve věku 43 ± 12 let, s délkou trvání diabetu 27 ± 11 let a vstupním HbA1c 55 ± 14 mmol/mol (7,2 ± 0,9 %).

            Time in range (TIR) se po jednom měsíci po převedení na nový algoritmus zvýšil ze 67,3 ± 13,6 % na 79,6 ± 7,9 % (p = 0,001). Doba v hyperglykemii nad 10 mmol/l (TAR1) se snížila z 29,4 ± 15,1 % na 17,3 ± 8,6 % a doba v hyperglykemii nad 13,9 mmol/l (250 mg/dl) se snížila z 6,9 ± 7,8 % na 2,5 ± 2,4 % (p = 0,001).

            Nebyly zjištěny rozdíly v zastoupení hypoglykemií (TBR). Čas strávený v automatickém režimu činil 97 ± 4 % a autokorekční bolusové dávky tvořily 31 ± 14 % bolusového inzulínu. Dále bylo zaznamenáno také snížení postprandiální glykemie. Nebyla zachycena závažná hypoglykemie ani výskyt ketoacidózy v průběhu studie.

 


Systém hybridní uzavřené smyčky s podáváním autokorekčních bolusů umožnil u dobře kompenzovaných diabetiků 1. typu další zlepšení glykemie (ve smyslu snížení času v hyperglykemii) a to bez zvýšení četnosti hypoglykemií.


 

 

Literatura


 

Beato-Vibora, P. I. Galleg-Gamero, F., Ambrojo-López, A. et al. Rapid improvement in time in range after the implementation of and advanced hybrid closed-loop system in adolescent and adults with type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther 23, 9: 609–615, 2021.