Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

DYSLIPIDEMIE, ATEROSKLERÓZA A DIABETES MELLITUS


 

Beneš, J. Inklisiran: máme zvládnutí dyslipidemie na dosah? Farmakoterpie 18, 4: 489–494, 2022.

Blaha, V., Lášticová, M. Dyslipidemie a diabetes. Svět praktické medicíny 3, 1: 68–74, 2022.

Blaha, V., Lášticová, M. Využití inaktivace molekuly ANGPTL3 v léčbě dislipidemií. Farmakoterapie 18, 1: 83–88, 2022.

Boháčová, V., Starnovská, T. Význam dietoterapie a správného režimu při familiární hypercholesterolemii. AtheroRev 7, 3: 152–155, 2022.

Dohnal, R. Nízkosacharidová strava a rizikové faktory aterosklerózy. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 12, 1: 32−37, 2022.

Edelsberger, T. Trojkombinační léčba hypertenze a dyslipidemie u pacientů s diabetem aneb tři mouchy jednou ranou. Farmakoterapie 18, 1: 68–72, 2022.

Fixní kombinace perindoprilu, amlodipinu a atorvastatinu (Lipertance). Naplňujeme cíle kardiovaskulární prevence i u diabetiků? Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 49–52, 2022.

Hálová Karoliová, K. Hypertenze, Diabetes, Dyslipidémie, Obezita – častý „smrtící kvartet“ u našich diabetických pacientů. Practicus 21, 4: 26–28, 2022.

Hubková, B., Birková, A., Mašlanková, J. et al. Stanovenie frakcií HDL-cholesterolu pri ischemickej chorobe srdca. Ateroskleróza 26, 1–2: 1630–1637, 2022.

Hüttl, M., Marková, I., Miklánková, D. et al. Empagliflozin zlepšuje lipidový metabolismus v játrech nezávisle na přítomnosti obezity a před nástupem hyperglykemie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s21, 2022.

Inklisiran v léčbě heterozygotní familiární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie (komentář: Rosolová, H.). Farmakoterapie 18, 1: 119–123, 2022.

Laňková, I., Kepertová, J., Franková, Š. et al. Compliance pacientů s diabetem 2. typu s léčbou vybranými antidiabetiky a hypolipidemiky. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s24–s25, 2022.

Lapka, M. Evinakumab v léčbě homozygotní familiární hypercholesterolemie. Remedia 32, 2: 197–198, 2022.

Machů, J. Včasné zahájení kombinační terapie hypertenze a dyslipidemie v ordinaci praktického lékaře. Practicus 21, 6: 34–37, 2022.

Margóczy, R., Fedačko, J., Pella, D. et al. Ako zlepšiť manažment liečby dyslipidémií u pacientov po akútnom koronárnom syndróme s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom? AtheroRev 7, 1: 21–25, 2022.

Nesvadba, M. Kombinovaná terapie hypolipidemiky (statin + ezetimib). Svět praktické medicíny 3, 3: 53–56, 2022.

Nováková, M., Kvapil, M. Dyslipidemie a diabetes. Acta medicinae 11, 14: 11–13, 2022.

Novodvorský, P. Vplyv agonistov GLP1-receptorov na postprandiálnu lipémiu: komentár k prehľadovému článku. Diab Obez 22, 43: 52–53, 2022.

Nussbaumerová, B. Léčba hypertenze a dyslipidemie po cévní mozkové příhodě. Vnitř. Lék 68, 3: 172–177, 2022.

Obrová, J. Dyslipidemie a doporučení ESC 2021 pro kardiovaskulární prevenci. Svět praktické medicíny 3, 3: 49–52, 2022.

Ramík, Z., Václavík, J., Jadrníčková, P. et al. Komplexní přístup k pacientovi s arteriální hypertenzí a dyslipidemií. Vnitř Lék 68, 6: 376–386, 2022.

Rosolová, H. Nové technologie ve vývoji hypolipidemik. Inclisiran (LEQVIO). Vnitr Lék 68, 7: 458–460, 2022.

Rosolová, H. Výhody současné léčby hypertenze a hypercholesterolemie fixní kombinací. Vnitř Lék 68, 1: 64−67, 2022.

Slíva, J. Alirokumab v léčbě hypercholesterolemie. Profi med 7, 8: 14, 2022.

Sosna, T., Polodnová, H., Netuková, M. et al. Hypolipidemika v léčbě diabetické retinopatie. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 24–28, 2022.

Soška, V. Dyslipidemie a PCSK9 inhibitory – update indikačních a úhradových kritérií zaměřený prakticky. Vnitř Lék 68, 3: 191–194, 2022.

Soška, V. Měření cholesterolu a současná doporučení. Vnitř Lék 68, 1: 54−57, 2022.

Soška, V., Kyselák, O. Kyselina bempedová – nový lék ke snižování hladiny LDL-cholesterolu. AtheroRev 7, 3: 147–151, 2022.

Ščasný, M., Tůmová, E., Vrablík, M. et al. Podrobnější charakteristika pacientů a změny léčby nekontrolované arteriální hypertenze a/nebo dyslipidemie v reálné praxi specialistů: výsledky studie LipitenCliDec 2. AtheroRev 7, 1: 42–48, 2022.

Šnejdrlová, M. Terapie dyslipidemií – osvědčené možnosti léčby i vyhlídky do blízké budoucnosti. Aktuální medicína 2022, 2: 15–22, 2022.

Táborský, J. Hypertenze a dyslipidemie – lépe léčit dohromady než izolovaně. Acta medicinae 11, 17: 73, 2022.

Táborský, M. Inklisiran – velká naděje pro pacienty se závažnou poruchou metabolismu lipidů. Remedia 32, 2: 106–115, 2022.

Tauerová, T., Rosolová, H. Základní postupy při diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie. Svět praktické medicíny 3, 3: 45–48, 2022.

Tóth, Š., Pella, D. Ako sme na tom s dosahovaním cieľových hladín LDL-cholesterolu na Slovensku u vysokorizikovej populácie: retrospektívna štúdia. AtheroRev 7, 2: 110–115, 2022.

Tůmová, E. Dyslipidemie a arteriální hypertenze: kdy zahájit intervenci v primární prevenci, využití cévního věku. Med praxi 19, 5: 327–333, 2022.

Tůmová, E. Léčba dyslipidemie u diabetiků 2. typu. Farmakoter Revue 7, 11: 91–97, 2022.

Veletová, K., Blaha, V., Lánska, M. et al. Hypolipidemická terapie u těhotných žen s homozygotní familiární hypercholesterolemií. Remedia 32: 369–375, 2022.

Vrablík, M. Využití ezetimibu v léčbě dyslipidémií. Practicus 21, 5: 21–26, 2022.

Zavacký, P. Amputačné riešenie pri progresii aterosklerózy tepien. Ateroskleróza 26, 1–2: 1669–1676, 2022.

Žák, P., Bláha, M., Lánská, M. et al. Hypolipidemická terapie u těhotných žen s homozygotní familiární hypercholesterolemií. Remedia 32, 4: 369–375, 2022.