Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

ENDOKRINOLOGICKÁ PROBLEMATIKA


 

Absolonová, K., Šterzl, I. Role Th1, Th2 a Th17 lymfocytů u autoimunitních tyreopatií. Alergie 24, 1: 28–30, 2022.

Astapenko, D., Škulec, R. Klinická fyziologie regulace glykémie, aneb s jakou endokrinní poruchou často necháváme pacienta doma. Urgent med 25, 1: 18–19, 2022.

Bouzekri Johnová, D. Kam nechodí slunce, musí lékař – neobvyklá příčina hypokalcemie u čtyřicetiletého muže. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 64–66, 2022.

Brunerová, L., Slíva, J. Používání přípravku Saxenda je u pacientů s tyreopatií bezpečné. Svět praktické medicíny 3, 1: 81–82, 2022.

Demková, K., Varga, T. Jr., Tokarčník, J. Asociácia nealkoholovej tukovej choroby pečene s kardiálnym štrukturálnym postihnutím. Gastoent Hepatol 76, 4: 341–346, 2022.

Dvorníková, K., Slonková, J., Volný, O. et al. Kortiko­responzivní encefalopatie jako komplikace autoimunitního zánětu štítné žlázy. Neurol praxi 23, 6: 504–506, 2022.

Faktorová, X., Zelinková, Z., Horniakova, L. et al. Hepato-renálna manifestácia neliečenej ťažkej hypotyreózy. Ganstorent Hepatol 76, 2: 127–130, 2022.

Frgálová, A., Marek, R., Klos, D et al. Pacientka s primárním adenokarcinomem apendixu metastazujícím do ovaria. Ceska Gynekol 84, 4: 255–260, 2022.

Halenka, M. Nástrahy při stanovení diagnózy subakutní neboli de Quervainovy tyreoiditidy. Med praxi 19, 2: 139–145, 2022.

Havlínová, B., Čáp, J. Prolaktinom rezistentní na léčbu dopaminergními agonisty. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 63–66, 2022.

Havlínová, B., Žibřidová, K., Špitálníková, S. et al. Raynaudův fenomén jako primární příznak karcinomu štítné žlázy. Bolest 25, 2: 70−73, 2022.

Jaber, T., Dadu, R., Hu, I. M. Medulární karcinom štítné žlázy. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes/CZ 10, 1: 5–10, 2022.

Jiskra, J. Diagnostika a terapie endokrinní orbitopatie – update 2022. Čas Lék čes 161, 5: 198–206, 2022.

Králik, R., Grigerová, M., Takácsová, E. et al. Prínos peroperačného histologického vyšetrenia lymfatických uzlín centrálneho kompartmentu v manažmente nízkorizikového diferencovaného karcinómu štítnej žľazy. Rozhl Chir 101, 10: 494–498, 2022.

Krátký, J. Levotyroxin. Vnitř Lék 68, 1: 68−72, 2022.

Langová, D. Syntiroxine – nová léčebná modalita – kazuistika. Acta medicinae 11, 14: 76, 2022.

Michnová, L., Trabousli, E., Peková, B., Ryška, A. Kribriformně – morulární tyreoidální karcinom: vzácná jednotka. Čes-slov Patol 58, 2: 107–110, 2022.

Optimalizace času akvizice diagnostické celotělové scintigrafie 131I u pacientů s diferencovanými karcinomy štítné žlázy. NuklMed 11: 10–14, 2022.

Petrova, N., Donaldson, K. N., Bates, M. Lidský rekombinantní parathormon neurychluje resoluci Charcotovy neuropatické osteopatie (komentář: Jirkovská, A.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 20–21, 2022.

Poločková, K., Bosová, L. Kam se ztrácelo Maggi...? Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 36–38, 2022.

Poločková, K., Juráková, K., Strnadel, J. et al. Proč v noci piju mléko...? Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 15–20, 2022.

Pomahačová, R., Paterová, P., Nykodýmová, E. et al. Endokrinní příčiny obezity v dětství a adolescenci. Čes-slov Pediat 77, Supl. 3: 24–29, 2022.

Stárka, L. Necitlivost na glukokortikosteroidy – Chrousosův syndrom. Diabetol metab endokrinol výživ 24, 2: 68–70, 2022.

Stárka, L., Dušková, M. Anabolické steroidy – jejich využití a zneužití. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 35–38, 2022.

Sucharda, P. Obezita a štítná žláza. Čas Lék čes 161, 5: 194–197, 2022.

Svačina, Š. Endokrinopatie a obezita. Med praxi 19, 5: 324–326, 2022.

Šafránek, J., Třeška, V., Soukupová, V., Bejček, J. Sternotomie při operaci štítné žlázy. Rozhl Chir 101, 11: 536–539, 2022.

Šimák, R., Gojda, J., Kršek, M. Účinky růstového hormonu ve vztahu k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 30–34, 2022.

Štěpánková, J., Brunová, J. Primární hyperparatyreóza u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Postgrad Nefrol 20, 2: 35−37, 2022.

Švébištová, H. Dlouhodobá léčba lenvatinibem u pacienta s papilárním karcinomem štítné žlázy – kazuistika. Acta medicinae 11, 11–13: 78–81, 2022.

Vaňková, M., Vejražková, D., Bendlová, B. Paradox adiponektinu. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 4: 141–148, 2022.

Vávrová, H. Diagnostika a léčba poruch štítné žlázy u dětí. Otázky, odpovědi a příběhy dětí. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 67–72, 2022.

Vávrová, H. Diagnostika a léčba poruch štítné žlázy u dětí. Otázky, odpovědi a příběhy dětí. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 54–60, 2022.

Vávrová, H. Diagnostika a léčba poruch štítné žlázy u dětí. Otázky, odpovědi a příběhy dětí. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 39–44, 2022.

Zadražilová, A. Přípravek Syntroxine zlepšil objektivní i subjektivní stav pacienta – kazuistika. Acta medicinae 11, 14: 74–75, 2022.