Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

FARMAKOTERAPIE DIABETU

 


 

Adamíková, A. Kompenzace diabetes mellitus 2. typu: je stále co zlepšovat. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 39–41, 2022.

Adamíková, A. Současnost a perspektivy a antidibetické léčbě injekčním GLP-1 agonisty. Farmakoter Revue 7, 1: 32–35, 2022.

Adamíková, A. Zkušenosti s léčbou dulaglutidem z klinické praxe. Farmakoterapie 18, 1: 141–142, 2022.

Arnold, M. J., Buelt, A., Moravcová, J. Inhibitory SGLT2 a GLP-1 receptoroví agonisté u diabetu 2. typu: rychlé doporučení BMJ (komentář: Vachek, J.). Svět praktické medicíny 3, 4: 15–19, 2022.

Breburdová, M. Je odmítání injekční léčby pouze relativní? Aneb jak jednoduchá aplikace dulaglutidu významně ovlivní kompenzaci diabetu. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 24–26, 2022.

Breburdová, M. Postupnými krůčky k cíli, aneb jak pomohly moderní technologie a inzulín Lyumjev pacientce s DM 1. typu s poruchou rozpoznávání hypoglykemie. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 11–14, 2022.

Bugáňová, R., Ročiaková, J., Lacka, J., Schroner, Z. Liečba biosimilárnym inzulínom v bežnej klinickej praxi na Slovensku: kazuistiky. Diab Obez 22, 43: 34–38, 2022.

Cotadutid u pacientů s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin (komentář: Kvapil, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 104–105, 2022.

Češka, R. Co spojuje SGLT2 inhibitory, diabetes mellitus, srdeční selhání a empagliflozin? Vnitř Lék 68, 3: 195–196, 2022.

Dapagliflozin snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo renálním selháním (komentář: Haluzík, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 15–16, 2022.

Deficit vitaminu B12 navozený metforminem jako příčina diabetické neuropatie (komentář: Češka, R.). Výhl výzv diabetol 7, 4: 139–140, 2022.

Dobiáš, M., Kořínek, J. Glifloziny v léčbě srdečního selhání: aktuality a perspektivy. Farmakoter Revue 7, 11: 37–43, 2022.

Dončová, V. Finerenón – nová možnosť zníženia rizika progresie renálneho a kardiovaskulárneho poškodenia u pacientov s chronickou chorobou obličiek a diabetes mellitus 2. typu. Diab Obez 22, 44: 129–132, 2022.

Dravecká, I., Martinka, E. Simplifikácia predošlej liečby viacerými podaniami inzulínu prechodom na fixnú kombináciu bazálneho inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutid: štúdia SIMPLIFY Vyhodnotenie dotazníkov prvých výsledkov. Forum Diab 11, Supl 1: s15–s21, 2022.

Dukát, A., Gajdošík, J., Kriška, M., Payer, J. Liečba metformínom vo vzťahu ku ochoreniu SARS-CoV-2. Forum Diab 11, 1: 49–51, 2022.

Edelsberger, T. Semaglutid: SUSTAIN, PIONEER. Acta medicinae 11: 1–2: 23–30, 2022.

Empagliflozin v terapii srdečního selhání – 1. část. EMPEROR-Reduced. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 37–39, 2022.

Fábryová, U. Súčasné postavenie gliptínov v manažmente diabetikov 2. typu. Forum Diab 11, 3: 129–134, 2022.

Fedáková, Z. Intenzifikace terapie trochu jinak. Čes diabetol 5, 4: 21–24, 2022.

Halčiaková, K. Glykemické i neglykemické efekty terapie empagliflozinem u diabetika 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 27–29, 2022.

Halčiaková, K. Léčba obézní pacientky s prediabetem pomocí účinné látky liraglutidu s indikací léčby obezity. Practicus 21, 1: 18–19, 2022.

Halčiaková, K. Rybelsus u pacienta léčeného intenzifikovanou inzulinoterapií. Dia Zpravodaj 77. vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Haluzík, M. Dlouhodobě působící inzulinová analoga 2. generace a jejich místo v léčbě diabetu. Remedia 32, 5: 472–478, 2022.

Haluzík, M. Účinek agonistů receptoru pro GLP‑1 na zlepšení kompenzace diabetu a snížení hmotnosti: co říkají výsledky přímých srovnávacích studií a síťové metaanalýzy? Remedia 32, 2: 156–161, 2022.

Hamouz, Z. Gliptiny. Bull Sdruž prakt lék 32, 5: 4–9, 2022.

Himmelová, K., Srnec, P. Inzulin Toujeo jako opora každodenního života pacientů s diabetes mellitus – výsledky studie InRange a ULTRAFLEXI1. Acta medicinae 11, 16: 66–69, 2022.

Hrdina, T. Dlouhá cesta k nalezení vhodné antidiabetické léčby – příběh pana Josefa. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 47–48, 2022.

Hüttl, M., Marková, I., Miklánková, D. et al. Empagliflozin zlepšuje lipidový metabolismus v játrech nezávisle na přítomnosti obezity a před nástupem hyperglykemie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s21, 2022.

Intervence zvyšující docházení pacientů s diabetem na screeningová vyšetření diabetické retinopatie (komentář: Valešová, L.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s16–s17, 2022.

Inzulín Lyumjev v dlouhodobém sledování u diabetiků 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 53–56, 2022.

Janíčková Žďárská, D. Deintenzifikace antidiabetické medikace s použitím fixní kombinace IDegLira u diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 36–38, 2022.

Kallmünzerová, D. Léčba diabetičky 2. typu perorálním semaglutidem (Rybelsus). Dia Zpravodaj 77. vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Karásek, D. Algoritmus farmakoterapie diabetu 2. typu. Med praxi 19, Supl. C: s26, 2022.

Karásek, D. Orální semaglutid – Rybelsus, první agonista GLP-1 receptoru pro perorální použití v klinické praxi. Vnitř Lék 68, 2: 89–95, 2022.

Kheirová, S. Jak mít pod kontrolou diabetes mellitus 1. typu u pacienta s psychickým onemocněním. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 24–26, 2022.

Kheirová, S. Sportovní aktivity a bezpečnost inzulinoterapie s bazálním inzulínovým analogem 2. generace. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 33–35, 2022.

Krollová, P. Krása jednoduchosti – deintenzifikace terapie intenzifikovaným inzulínovým režimem (IIT) za pomoci fixní kombinace glargin/lixisenatid. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 21–23, 2022.

Křenek Malíková, J. Léčba GLP-1 analogy u dětí. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 18–20, 2022.

Kvapil, M. Agonisté receptoru pro GLP-1: neobyčejně účinná prevence cévních mozkových příhod diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 29–32, 2022.

Kvapil, M. Kombinace vildagliptinu s metforminem v léčbě DM 2. typu. Practicus 21, 9: 22–28, 2022.

Kvapil, M. Minikazuistika: příspěvek k pochopení limitů interpretace eGFR odhadnuté pomocí CKD-EPI. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 42–43, 2022.

Kvapil, M. Nová antidiabetika na dohled. Acta medicinae 11, 1–2: 9, 2022.

Kvapil, M. Perorální semaglutid: pokračování úspěchu v přímém přenosu. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 16–19, 2022.

Kvapil, M., Břízová, L., Nováková, M. Současné postavení gliptinů v léčbě diabetu. Farmakoter Revue 7, 11: 57–61, 2022.

Kvapil. M., Břízová, L., Nováková, M. Má stařík inzulin budoucnost? Svět praktické medicíny 3, 1: 34–38, 2022.

Kyselová, P. Zjednodušení intenzifikované léčby biosimilárním inzulinem u starších pacientů. Svět praktické medicíny 3, 1: 40−41, 2022.

Laňková, I., Kepertová, J., Franková, Š. et al. Compliance pacientů s diabetem 2. typu s léčbou vybranými antidiabetiky a hypolipidemiky. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s24–s25, 2022.

Lékové interakce v roce 2021 – 1. část. Farmakoterapeutické informace. Sukl.cz (online: www.sukl.cz)

Löblová, M. Jak dosáhnout s inzulinem Toujeo ve spojení se flash glucose monitoring lepší kontroly diabetu 1. typu. Acta medicinae 11, 1–2: 31–32, 2022.

Lyumjev (ultrarychlé lispro) v inzulínových pumpách. Výsledky studie PRONTO-Pump-2. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 11–12, 2022.

Málek, F., Haluzík, M., Doležal, T. Glifloziny u pacientů se srdečním selháním – očekávání a realita. Farmakoterapie 18, 1: 57–61, 2022.

Marková, I., Godál, L., Horská, E., Schroner, Z. Praktické skúsenosti s empagliflozínom vo svetle nových možností: kazuistiky. Diab Obez 22, 44: 103–107, 2022.

Martinka, E., Dravecká, R., Tkáč, I. Racionalizácia predošlej liečby viacerými podaniami inzulínu prechodom na fixnú kombináciu bazálneho inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutid (IDegLira): výsledky štúdie SIMPLIFY po 14 týždňoch. Forum Diab 11, Supl 1: s6–s14, 2022.

Martinka, E., Šuličová, V., Švrčková, G., Barátová, M. Postavenie inhibítorov SGLT2 v aktuálnych terapeutických odporúčaniach pre liečbu diabetes mellitus 2. typu EASD/ADA 2022 a ich využívanie v praxi: kazuistiky a komentár. Forum Diab 11, 3: 165–170, 2022.

Maule, P. Rybelsus – nová možnost volby aneb tableta versus injekce. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 21–23, 2022.

Metformin v průběhu těžkého COVID-19 (komentář: Škrha, J.). Výhl výzv diabetol 7, 4: 144–146, 2022.

Metformin. Opravdu nic nového? Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 45–48, 2022.

Mikulková, I. Inzulín Ryzodeg jako dobrá volba nedostatečně kompenzovaného staršího polymorbidního diabetika 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 24–25, 2022.

Mráz, M., Kasperová, J. B., Kuda, O. et al. Účinky SGLT-2 inhibitorů na subkutánní a epikardiální tukovou tkáň u pacientů se srdečním selháním. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s25, 2022.

Nekvapilová, L. Od minulosti do současnosti léčby DM 2. typu: pohled diabetologa Léčba GLP-1 analogy u dětí. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 21–23, 2022.

Nová subanalýza studie DECLARE-TIMI 58. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 49–50, 2022.

Nováková, M., Břízová, L., Kvapil, M. Kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik u seniorů. Svět praktické medicíny 3, 4: 34–35, 2022.

Novodvorský, P. Potreba včasnej intenzifikácie terapie u pacientov s nedostatočne kompenzovaným diabetom 2. typu. Forum Diab 11, 2: 113–116, 2022.

Olšovský J. Komentář ke kazuistikám s využitím perorálního semaglutidu. Dia Zpravodaj 77 vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Olšovský, J., Břízová, L. Přínos terapie gliptiny u seniorních diabetiků. Acta medicinae 11, 1–2: 34–38, 2022.

Palová-Jelínková, L. Imunoterapie u diabetes mellitus 1. typu. Alergie 24, Supl. 1: s58, 2022.

Pavlíková, B., Kašpárek, J., Breburdová, M. Protrahovaný efekt gliflozinu jako příčina vývoje diabetické ketoacidózy během lačnění. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 14–17, 2022.

Pecová, J. Klinické zkušenosti s inzulínem Toujeo. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 35–36, 2022.

Perorální semaglutid umožňuje snížit dávku inzulinu u pacientů s diabetem 2. typu (komentář: Žourek, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 101–102, 2022.

Piťhová, P. Moderní léčba inzulinem u diabetes mellitus 2. typu. Farmakoter Revue 7, 1: 9–16, 2022.

Piťhová, P. Postavení pioglitazonu v moderní léčbě diabetes mellitus 2. typu. Prakt lékáren 18, 4: 11–19, 2022.

Podoláková, K., Lobotková, D., Jančová, E. et al. Postiniciálna remisia u detí s diabetes mellitus 1. typu. Čes-slov Pediat 77, 2: 72–77, 2022.

Porovnávání bezpečnosti metforminu ve formě s prodlouženým uvolňováním a s okamžitým uvolněním (komentář: Račická, E.). Výhl výzvy diabetol 7, Suppl.1: s8–s9, 2022.

Prázný, M. SGLT-2 inhibitory a jejich uplatnění v praxi – update 2022. Vnitř Lék 68, 2: 96–103, 2022.

Příznivé výsledky klinických studií fáze III s tirzepatidem (komentář: Svačina, Š.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 127–129, 2022.

Příznivý vliv liraglutidu na mozkové a kognitivní funkce pacientů s diabetem 2. typu (komentář: Račická, E.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 102–103, 2022.

Račická, E. Semaglutid – první perorální agonista receptorů GLP-1 a jeho postavení v léčbě diabetu. Farmakoter Revue 7, 1: 51–56, 2022.

Radová, B. Inzulin šetřící efekty orálního semaglutidu: analýza PIONEER 8. Dia Zpravodaj 76. vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Rušavý, Z. Gliptiny v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Acta medicinae 11, 14: 14–16, 2022.

Rušavý, Z. Komentář k doporučeným postupům ADA a EASD. (komentář: Janíčková Žďárská, D.) Výhl výzvy diabetol 7, 1: 25–26, 2022.

Rybelsus – přínos včasné léčby diabetu. Výhl výzvy diabetol 7, 1: 35–36, 2022.

Schroner, Z. Nové terapeutické indikácie inhibítorov SGLT2. Diab Obez 22, 44: 91–94, 2022.

Sitagliptin jako dobrá volba pro geriatrické pacienty s diabetem 2. typu. Výhl výzvy diabetol 7, 1: 33–34, 2022.

Sitagliptin v porovnání s dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu a mírnou renální insuficiencí (komentář: Hradec, J.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s14–s15, 2022.

Slíva, J. Potenciál fixních kombinací nejen v diabetologii se zaměřením na empagliflozin. Acta medicinae 11, 16: 70–73, 2022.

Snášelová, K. Kombinace bazálního inzulinu a perorálního semaglutidu u pacienta po kardiochirurgickém výkonu. Dia Zpravodaj 77. vydání (www.diazpravodaj.cz)

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil úhradu dapagliflozinu pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin s i bez diabetu 2. typu (kometář: Kvapil, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 119–121, 2022.

Studie InRange. Přímé srovnání inzulínu glargin 300 U/ml a degludek 100 U/ml. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 51–52, 2022.

Suchopár, J. Inhibitory SGLT (1. část) – selektivita působení a farmakodynamické účinky. Remedia 32, 1: 81–83, 2022.

Suchopár, J. Inhibitory SGLT (2. část) – farmakokinetika, metabolismus a transport. Remedia 32, 2: 205–208, 2022.

Suchopár, J. Inhibitory SGLT2 (3. část) – glukuronidace jako hlavní cesta biotransformace gliflozinů. Remedia 32, 3: 312–316, 2022.

Suchopár, J. Inhibitory SGLT2 (4. část) – lékové interakce gliflozinů. Remedia 32, 4: 405–408, 2022.

Svačina, Š. Léčba diabetu 2. typu fixní kombinací metformin/vildagliptin. Svět praktické medicíny 3, 4: 54–57, 2022.

Škrha, J. Klasifikace diabetu 2022 – perspektiva moderního přístupu k diabetu. Acta medicinae 11, 15: 26–30, 2022.

Škrha, jr. J. Co čekat od silnějšího dulaglutidu. Vnitř Lék 68, 2: 124–126, 2022.

Škrha, jr. J. Co nového přinášejí ADA standardy péče o pacienty s diabetem z roku 2022? Vnitř Lék 68, 2: 85–88, 2022.

Škrha, jr. J., Horová, E. Management diabetu v průběhu hospitalizace. Farmakoter Revue 7, 11: 74–78, 2022.

Šmahelová, A. Komu prospěje léčba IDegAsp. Acta medicinae 11, 1–2: 17–20, 2022.

Šmahelová, A. Novinky v léčbě diabetu 2. typu. Profi med 7, 1–2: 22–23, 2022.

Špinar, J., Špinarová, L., Vítkovec, J. EMPEROR­‑Preserved – Empagliflozin a kardiovaskulární příhody u pacientů se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí. Interv Akut Kardiol 21, 3: 168–172, 2022.

Špinarová, L., Špinar, J., Vítkovec, J. Studie EMPULSE. Interv Akut Kardiol 21, 3: 174–177, 2022.

Šumník, Z., Prázný, M., Pelikánová, T., Škrha, J. Doporučený postup péče o diabetes 1. typu České diabetologické společnosti ČSL JEP. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 2: 47–56, 2022.

Tománek, P. Pokus s třídenní hladovkou podruhé – úspěšné převedení mladé diabetičky s recentním DM 2. typu z intenzifikované inzulinoterapie na kombinaci perorálních antidiabetik. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 8–10, 2022.

Ťupová, L., Šofr, A. Aktuální trendy ve farmakoterapii metabolického syndromu. Prakt lékáren 18, 4: 208–213, 2022.

Účinek dapagliflozinu na vznik DM 2. typu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo srdečním selháním – analýz studií DAPA-CKD a DAPA-HF. Farmakoterapie 18, 1: 111–112, 2022.

Účinnost a bezpečnost perorálního semaglutidu u pacientů s DM 2. typu a poruchou funkce ledvin – studie PIONEER 5 (komentář: Žourek, M.). Farmakoterapie 18, 1: 133–136, 2022.

Uličianský, V. Sitagliptín a jeho dnešné postavenie v manažmente pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Diab Obez 22, 44: 74–84, 2022.

Urbánek, R. Sitagliptin v léčbě subkompenzovaného diabetu 2. typu u křehké seniorky. Remedia 32, 2: 162–163, 2022.

Vachek, J., Oulehle, K. Známe dobře metformin? Svět praktické medicíny 3, 3: 36–39, 2022.

Vachek, J., Oulehle, K., Ciferská, H. et al. Novější možnosti zpomalení rozvoje chronického onemocnění ledvin a role dapagliflozinu. AtheroRev 7, 3: 140–146, 2022.

Vachek, J., Tesař, V. SGLT2 inhibitory u nediabetických onemocnění ledvin. Acta medicinae 11, 3: 21–22, 2022.

Vegrichtová, M. Porovnání účinnosti inzulinu glargin vs. inzulinu degludek v léčbě pacientů s DM 1. typu pomocí parametru ,,time in range“ – studie InRange (komentář: Krčma, M., Žák, P.). Farmakoterapie18, 3: 409–411, 2022.

Vernerová, J. Poraďte svému pacientovi: nově diagnostikovaný diabetik. I. část. Med promoci 23, 1: 34–37, 2022.

Vícha, M., Skála, T., Benšová, K. et al. Přehled neinzulinové antidiabetické farmakoterapie u osob se srdečním selháním a diabetes mellitus v České republice v roce 2018. Cor Vasa 64, 1: 20–24, 2022.

Vliebergh, J., Lefever, E., Mathieu, Ch. Pokroky týkající se novějších bazálních a bolusových inzulinů – dopad pro diabetes mellitus 1. typu. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes/CZ 10, 1: 11–16, 2022.

Vliv agonistů pro GLP-1 na kardiovaskulární a renální ukazatele a mortalitu u pacientů s DM 2. typu – metaanalýza (komentář: Honka, M.). Farmakoterapie 18, 1: 126–130, 2022.

Vliv s.c. semaglutidu na renální funkce (komentář: Kvapil, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 10–12, 2022.

Vrtal, O. Nové parametry hodnocení stavu kompenzace diabetu aneb jak je zlepšit. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 18–20, 2022.

Výhody agonistů receptoru pro GLP-1 a jejich postavení vzhledem k inzulinové terapii (komentář: Prázný, M.). Farmakoterapie 18, 4: 533–538, 2022.

Zahrádka, I., Viklický, O. Glifloziny u pacientů (nejen) s diabetickým onemocněním ledvin. Farmakoter Revue 7, 1: 44–48, 2022.

Žák, P. Faktory vhodné ke zvážení při zahajování léčby bazálním inzulinem u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin. Farmakoterapie 18, 3: 433–436, 2022.

Žák, P. Jaké výhody nám přináší rychle působící inzulin aspart při využití v hybridních uzavřených okruzích. Farmakoter Revue 7, 1: 21–24, 2022.