Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Konec civilizace v podobě nestatistiky

Fejeton Milana Kvapila


 

Otřepaný vtípek praví něco na tento způsob: malá lež…velká lež…statistika. Nepochopení tohoto velevýznamného oboru je zase obsaženo v jiném vtipu: „Sním-li jedno celé kuře (grilované dodávám já), a můj soused nic, pak je to skvělé, protože oba jsme se nasytili půlkou kuřete“. Ze studií medicíny jsem si odnesl ze statistiky naprosté základy, proto byl mým prvním učitelem až Pavel Štolba (skvělý člověk, vzpomeňme jeho památky). Když nám nevyšly nějaké výsledky statisticky přijatelně, učil mě kupříkladu takto: „To musíš odstranit nejvyšší a nejnižší hodnoty tak aby rozdíl byl významný.“ Anebo o významu zpracování dat v tehdejší době nejlepším programem ANOVA mi referoval zážitek ze zahraničního pobytu: „Nakrmili počítač výsledky, a když vyplivl nějaký statisticky významný rozdíl, tak zajásali. Když jsem se poptal, co ten výsledek dokazuje, tak odpověděli – to sice nevíme, ale je to statisticky významné.“

Ale my všichni uvědomělí vědci víme, že statistika je exaktní věda, a Pavel jistě vtipkoval. No přece jinak by se zhroutil náš vědecký svět. A také velmi dobře víme, že úvodní citace hloupých vtipů jsou jenom důkazem toho, že naší genialitě nikdo nerozumí. A proto rozvíjíme další a další statistické metody, kterým sice rozumí pouze AI, ale jenom my je dovedeme správně interpretovat. Čímž se dostávám k hlavnímu tématu fejetonku.

Průměru rozumí většina vysokoškolsky vzdělaných spoluobčanů (zahrneme-li do této kategorie i humanitní obory, nevím, jaká je to většina). Medián pronikl do médií asi před deseti roky, když si někdo všimnul, že průměrný resp. nadprůměrný plat dle statistiky pro Českou republiku pobírá velmi skromná, až zanedbatelná polovina spoluobčanů. Pak ovšem nám tu jedinou správnou cestou ukázala společnost Kantar, najatá Českou televizí, když standardní metody výpočtu předvolebních preferencí stále ne a ne plnit přání aktivistů. Místo dobře pochopitelných procentuálně vyjádřených preferencí vymysleli takový konstrukt, který nepozorné mohl přesvědčit, že v České republice všichni občané konečně pochopili tu jedinou a správnou pravdu. Málem to nevyšlo, že.

V medicíně je to podobné. Kdysi, když se prosadila EBM, byly závěry vědeckých prací jak v textech, tak i ve slovních vyjádřeních jasné – něco je statisticky významné a něco není. Konec. Pokud přednášející prohlásil něco takového, jako že je patrný rozdíl (ale statistiky nevýznamný), byl ostrakizován, dostal se na pokraj vyvržení z vědecké obce. Doba se však změnila. Důvody jsou jistě mnohé, maně mě napadají dva hlavní – průnik postmoderní filosofie do vědeckého pohledu na svět (postmodernisté tvrdí, že obsah a realita jsou nevýznamné; naopak, důležitá je subjektivní interpretace, tedy že neexistuje něco jako objektivní pravda) a zájem těch, kteří studie financují (dobrá studie IV. fáze = cca nejméně několik desítek milionů USD). Takže, ať chceme nebo ne, v závěrech abstrakt někdy najdete ne výsledek, ale jeho eufemismus.

Práce, která mě vedla k sepsání tohoto textíku, se týká komparace metforminu a gliflozinů v „rutinní“ praxi (Diabetes Obes Metab 23: 2320–2328, 2021). Autoři to mysleli jistě dobře, ale výsledky ne a ne naplnit jejich přání. Se zoufalstvím tedy uvádějí v závěru abstraktu: We observed a numerically lower rate of short-/mid-term cardiovascular events for patients newly prescribed an SGLT2 inhibitor compared to metformin.

V mysli autorů se může honit asi takováto rozhořčená změť myšlenek: „No to je hrozné, co si to dovolují data (souboru na vstupu analýzy zvícího přes půl milionu osob). My přece víme, že v iniciální monoterapii musí být SGLT2i lepší, účinnější, bezpečnější a ještě navíc musí snižovat kardiovaskulární riziko. Protože je to prostě dokonalá léčivá látka, která musí nahradit obstarožní, vyčpělý a přeceňovaný metformin.“

Že se podobný přístup zkouší, zkoušel a bude zkoušet, nevadí, je to v lidské přirozenosti. Co vadí, je to, že „strážci“ vědy, tedy kvalitní vědecké časopisy nebrání tomuto trendu. Ta cesta směřuje skutečně ke konci civilizace, nahrazení vědy přáním a ideologií. Kdož můžete, braňte se. Jinak si v budoucnu můžeme přečíst třeba takovýto závěr abstraktu:

 

„Naše vědecká práce potvrdila správnost morálního imperativu, který říká, že na každém člověku záleží. Proto uzavíráme, že vliv supergigaflozinu je zřetelný a nezpochybnitelný, jeho přínos neškodností napříč podsoubory ukazuje na univerzálnost a jednoznačně vyvrací pochyby o nekompromisní pozitivitě, stejně jako anuluje liché volání po potřebě přinést statisticky relevantní důkazy.“

 

A máte to.


Citace


Fralick, M., Schneeweiss, S., Redelmeier, D. A. et al. Comparative effectiveness and safety of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors versus metformin in patients with type 2 diabetes: An observational study using data from routine care. Diabetes Obes Metab 23, 10: 2320–2328, 2021.

 

Conclusions


(pro spořádanost)

We observed a numerically lower rate of short-/mid-term cardiovascular events for patients newly prescribed an SGLT2 inhibitor compared to metformin, albeit with wide CIs that include the possibility of a null effect. SGLT2 inhibitors were associated with a higher rate of genital infection and diabetic ketoacidosis. Larger cohort studies and long-term clinical trials powered to assess cardiovascular events are necessary to understand the risk-benefit profile of SGLT2 inhibitors as first-line therapy for adults with type 2 diabetes mellitus.

 

Pozn.: v práci je hodnocen efekt standardně prostřednictvím sdruženého ukazatele, kam je ale zahrnuta i hospitalizace pro srdeční selhání. Ani v práci ani v apendixu autoři neuvádějí, jaký byl výskyt jednotlivých sledovaných komplikací (asi z cudnosti). Je tedy s podivem, že v takovémto souboru se neprojevil diuretický efekt SGLT2i. Ach jo, asi bude chyba v databázi.

 

Pro zvídavé, kteří si nedovedou představit blaho předcházející konci civilizace:

Aldous Huxley: Konec civilizace aneb Překrásný nový svět.

 

Eufemismus (řidčeji také eufemie, z řec. „eu“ – dobře a „fémi“ – mluvím) neboli meliorativum je vyjádření, které zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje skutečnost či zdůrazňuje její pozitivní stránku. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Eufemismus)

 

Hudba pro dnešek: HELP