Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

MONITORING GLYKEMIE, SELFMONITORING


 

Bém, R. Telemedicína v diabetologii. Vnitř Lék 68, 3: 144–153, 2022.

Breburdová, M. Intermitentně skenovaná kontinuální monitorace pro každého diabetika. Čes diabetol 5, 3: 5–9, 2022.

Breburdová, M. Postupnými krůčky k cíli, aneb jak pomohly moderní technologie a inzulín Lyumjev pacientce s DM 1. typu s poruchou rozpoznávání hypoglykemie. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 11–14, 2022.

Buková, L. Glukózový senzor s potrebou kalibrácie – výhoda v liečbe pacienta s diabetes mellitus 1. typu s vmedzerenými hypoglykémiami. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 12–15, 2022.

Buková, L., Bukovská, A., Galajda, P., Mokáň, M. Glukózový senzor bez potreby kalibrácie – výhoda v liečbe seniorov s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 13–17, 2022.

Do, D. Q., Hásková, A., Radovnická, L. et al. Porovnávání dvou systémů pro automatické dávkování inzulínu ANDROIDAPS a CONTROL-IQ: studie CODIAC u pacientů s diabetem 1. typu. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s28–s29, 2022.

Doležalová, B. Čas v cílovém rozmezí a co si s ním počít. Dia zpravodaj 75. vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Doležalová, B. Využití intermitentně skenované kontinuální monitorace glukózy v ambulantní praxi. Svět praktické medicíny 3, 1: 42−44, 2022.

Flekač, M. Time in range: nový parametr v diabetologii. Vnitř Lék 68, 5: 315–323, 2022.

Goldmann, A. Využití moderních technologií v léčbě diabetu jako nástroj k motivaci pacienta. Čes diabetol 5, 2: 5–8, 2022.

Hladíková, Z. Okamžitá monitorace glykemie nejen v léčbě diabetu 1. typu. Farmakoter Revue 7, 1: 18–20, 2022.

Hladíková, Z. Postavení CGM v algoritmu indikace transplantace inzulín-produkující tkáně. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 9–13, 2022.

Kontinuální monitorování koncentrace glukózy u pacientů s diabetem 2. typu starších 65 let léčených bazálním inzulinem (komentář: Prázný, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 110–111, 2022.

Kopecký, J. Novinky v monitoringu a dávkování inzulinu u diabetiků. Med praxi 19, 3: 215–219, 2022.

Krčma, M. Co přinášejí chytré inzulínové pumpy do života diabetiiků 1. typu? Medicína a umění 52, 1: 9−12, 2022.

Krčma, M. Hybridní inzulinové pumpy: jak vybrat správnou pumpu pro správného pacienta? Farmakote Revue 7, 1: 27–31, 2022.

Krčma, M. Praktické rady pro použití poslední generace inzulinových pump. Acta medicinae 11, 1–2: 10–13, 2022.

Krčma, M., Čechurová, D., Lacigová, S. et al. Hybridní smyčka přináší další zlepšení kompenzace u pacientů s diabetem mellitem 1. typu dobře stabilizovaných léčbou inzulinovou pumpou s predikovaným vypínáním bazálu – roční data. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s23, 2022.

Krejčí, H. Zkušenosti s využitím inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou u těhotných s diabetem 1. typu. Čes diabetol 5, 4: 11–13, 2022.

Krystyník, O. Úskalí léčby diabetu pomocí hybridní uzavřené smyčky. Čes diabetol 5, 4: 14–20, 2022.

Löblová, M. Jak dosáhnout s inzulinem Toujeo ve spojení se flash glucose monitoring lepší kontroly diabetu 1. typu. Acta medicinae 11, 1–2: 31–32, 2022.

Paclíková, M. Výhody léčby diabetu 1. typu pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou. Čes diabetol 5, 4: 3–8, 2022.

Petruželková, L., Plachý, L. Kajprová, M. et al. Technologická revoluce v léčbě diabetu 1. typu. Čes-slov Pediat 77, 2: 78–85, 2022.

Petruželková, L., Plachý, L., Neuman, V. et al. Studie proveditelnosti a bezpečnosti hybridní, semihybridní a plně uzavřené smyčky vycházející z ,,open source“ systému ANDROIDAPS: PANCREAS4ALL. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s27, 2022.

Plachý, L., Neuman, V., Velichová, K. et al. Sledování dětí s diabetem mellitem 1. typu pomocí metod telemedicíny – nevede ke zhoršení jejich kompenzace – prospektivní randomizovaná studie KITES. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl.1: s28, 2022.

Použití rtCGM je u diabetu 1. typu spojeno s nižším HbA1c než při použití FGM: Roční výsledky studie CORRIDA LIFE z reálné praxe. Dia Zpravodaj 76. vydání (online: www.diazpravodaj.cz)

Prázný, M. Hybridní systémy v léčbě a kontrole diabetu v období pandemie. Svět praktické medicíny 3, 1: 45−47, 2022.

Radovnická, L. Výběr typu inzulinové pumpy s hybridním uzavřeným okruhem na míru konkrétnímu pacientovi. Čes diabetol 5, 4: 26–32, 2022.

Snášelová, K. Použití moderních monitorovacích technologií jako impuls ke změně bazálního inzulínu. Dia zpravodaj 75. vydání (online: diazpravodaj.cz)

Sochorová, K. Necertifikované hybridní uzavřené smyčky. Čes diabetol 5, 4: 34–40, 2022.

Vitvarová, T., Neumann, D. Z maličkostí: Průběžná kontrola nastavení bazálu v ručním režimu hybridní inzulínové pumpy MiniMed 780G. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 8–10, 2022.

Vylepšené algoritmy podávání inzulínu pomáhají dále zlepšit kompenzaci diabetiků na pumpách. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 32, 2022.

Zajícová, M. Strach z technologií a jak mu čelit. Česká diabetologie 5, 3: 18–20, 2022.