Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

OBEZITA A DIABETES, BARIATRICKÁ LÉČBA


 

Bielaková, K., Ludka, O. Obezita u seniorů. Svět praktické medicíny 3, 4: 40–44, 2022.

Cibičková, Ľ. Léčba obezity u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Med praxi 19, Supl. C: s26, 2022.

Fábryová, Ľ. Diabetes mellitus a obezita (diabezita) a COVID-19. Forum Diab 11, 1: 15–23, 2022.

Fábryová, Ľ. Prítomnosť a blízka budúcnosť farmakologickej liečby obezity/diabezity. Forum Diab 11, 3: 135–142, 2022.

Fried, M. Cesta k úspěšné léčbě obezity – multidisciplinární a multimodální přístup. Gastroent Hepatol 76, 6: 473, 2022.

Hainer, V., Kunešová, M., Taxová Brunerová, R., Aldhoon-Hainerová, I. Duální agonista inkretinových receptorů tirzepatid: nové antidiabetikum je nadějnou perspektivou v léčbě obezity. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 4: 136–140, 2022.

Halčiaková, K. Léčba obézní pacientky s prediabetem pomocí účinné látky liraglutidu s indikací léčby obezity. Practicus 21, 1: 18–19, 2022.

Hálová Karoliová, K. Hypertenze, Diabetes, Dyslipidémie, Obezita – častý „smrtící kvartet“ u našich diabetických pacientů. Practicus 21, 4: 26–28, 2022.

Haluzík, M., Jakubíková, I., Kovářová, V., Kudláčková, M. Léčba obezity u pacientů s diabetem: přehled možností a výhledy do budoucna. Farmakoter Revue 7, 11: 98–104, 2022.

Hlavatá, K. Genetika a obezita. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 60–62, 2022.

Holéczy, P., Pekař, M., Bužga, M., Evinová, E. Nové trendy súčasnej bariatricko-metabolickej chirurgie a ich prínos pre liečbu (pre)diabetu. Forum Diab 11, 3: 143–150, 2022.

Holéczy, P., Pekař, M., Bužga, M., Evinová, E. Současná bariatrická/metabolická chirurgie. Čas Lék čes 161, 3–4: 100–106, 2022.

Homolová, J., Svačina, Š. Dulaglutid v léčbě obézních diabetiků 2. typu. Svět praktické medicíny 3, 1: 61–64, 2022.

Hosnedl, M. Bariatrické restrikční výkony a výživa. Gastroent Hepatol 7, 6: 492–498, 2022

Jakubíková, I., Haluzík, M., Štolbová, K. et al. Výskyt poruch metabolismu glukózy a dalších komorbidit u pacientů s obezitou a fibrilací síní zařazených do randomizované studie HOBIT-FS. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s21–s22, 2022.

Koščálová, K., Haluzík, M., Jakubíková, I., Kautzner, J. HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity. Česká diabetologie 5, 3: 11–16, 2022.

Lambertová, A. Psychogenní přejídání, obezita, zánět, farmakoterapie. Psychiatrie 26, Supl.1: s16, 2022.

Málková, I. Jak efektivně komunikovat s pacientem s nadváhou a obezitou. Čes Diabetol 5, 1: 4–10, 2022.

Obezita – nemoc těla nebo duše? Výhl výzvy diabetol 7, 2: 81–84, 2022.

Obezitologie a bariatrie 2021. Několik odborných postřehů z virtuální konference českých obezitologů. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 39–49, 2022.

Obézním pacientům po covidu prospěje ketogenní dieta a středomořská strava. FarmiNews 3–4: 18–19, 2022.

Penesová, A., Babjaková, J., Bielik, V. et al. Efekt intenzívnej zmeny životného štýlu u pacientov s obezitou (aj extrémnou) na kardiometabolické parametre. Diab Obez 22, 44: 95–101, 2022.

Pichlerová, D. Role bariatrie v léčbě obezity a diabetu. Profi med 7, 1–2: 17–21, 2022.

Píza, P., Uchytilová, E., Čermáková, A., Keislichová, E. Principy systémové bezopioidní anestezie a pooperační analgezie, naše zkušenosti u bariatrických chirurgických výkonů. Anest intenziv Med 33, 1: 25–31, 2022.

Pomahačová, R., Paterová, P., Nykodýmová, E. et al. Endokrinní příčiny obezity v dětství a adolescenci. Čes-slov Pediat 81, Supl. 3: s24–s29, 2022.

Rutar, P. Obézní hypertonik – stále častější diagnóza v našich ordinacích. Med promoci 23, 2: 124–126, 2022.

Sadlíková, A., Čmerdová, K. Nutriční péče o bariatrické pacienty. Čas Lék čes 161, 3–4: 114–117, 2022.

Stárka, L. Obesogeny v našem prostředí. Diabetol metab endokrinol výživ 24, 3: 121–123, 2022.

Sucharda, P. Komplexní přístup k hypertenzi obézních. Prakt lékáren 18, 1: E3−E10, 2022.

Sucharda, P. Obezita a štítná žláza. Čas Lék čes 161, 5: 194–197, 2022.

Svačina, Š. Endokrinopatie a obezita. Med praxi 19, 5: 324–326, 2022.

Svačina, Š. Inkretinová analoga v léčbě obezity v současnosti. Aktuální medicína 2022, 2: 37–40, 2022.

Šrámková, P., Fried, M. Antiobezitika před bariatrickou operací a po ní – jak je využít co nejlépe. Čas Lék čes 161, 3–4: 107–113, 2022.

Šteiner, I., Krbal, L. Je obezita rizikovým faktorem aterosklerózy? Čes-slov Patol 58, 2: 112–114, 2022.

Vachek, J., Vankova, M., Maříková, A. Léčba obezity liraglutidem – praktické zkušenosti. Svět praktické medicíny 3, 1: 75–80, 2022.

Weber, P., Kubešová Matějovská, H., Weberová, D. et al. Obezita a diabetes – trajektorie výskytu u akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 27 let. Geriatrie a gerontologie 11, 4: 153–158, 2022.