Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

OSTATNÍ KOMPLIKACE DIABETU A KOMORBIDITY


 

Dukát, A., Payer, J., Šimko, F. COVID-19, diabetes mellitus a komorbidity: pohľad kardiologa. Forum Diab 11, 1: 7–9, 2022.

Emoční zdraví pacientů s diabetem. Výhl výzvy diabetol 7, 3: 112–114, 2022.

Erhartová, D., Trunečka, P. Význam genetických a metabolických rizikových faktorů v patogenezi nealkoholové tukové choroby jater. Československá fyziologie 71, 1: 28–35, 2022.

Fábryová, L. Diabetes mellitus a obezita (diabezita) a COVID-19. Forum Diab 11, 1: 15–23, 2022.

Gajdošík, J., Havlíčková, Z. Starostlivosť o diabetika s ochorením COVID-19: pohľad praktického lekára. Forum Diab 11, 1: 24–30, 2022.

Husáková, J., Sochorová, K., Fejfarová, V., Dubský, M. Záchyt, vyšetření a terapie sexuálních dysfunkcí u pacientů s diabetem. Vnitř Lék 68, E-3: 18–21, 2022.

Hüttl, M., Marková, I., Miklánková, D. et al. Empagliflozin zlepšuje lipidový metabolismus v játrech nezávisle na přítomnosti obezity a před nástupem hyperglykemie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s21, 2022.

Jakubíková, I., Haluzík, M., Štolbová, K. et al. Výskyt poruch metabolismu glukózy a dalších komorbidit u pacientů s obezitou a fibrilací síní zařazených do randomizované studie HOBIT-FS. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s21–s22, 2022.

Jankovský, M., Jackuliak, P., Kovářová, M., Payer, J. Diabetes mellitus a COVID-19: obojstranný vztah. Forum Diab 11, 1: 31–34, 2022.

Kachlíková, M., Sabaka, P. COVID 19 a diabetická ketoacidóza: kazuistiky a prehľad. Forum Diab 11, 1: 52–55, 2022.

Kant, R., Davis, A., Verma, V. Diabetes MODY: rychlý přehled faktů (kometář: Průhová, Š.). Svět praktické medicíny 3, 3: 14–20, 2022.

Karásek, D. Prediabetes – význam včasné diagnostiky. Svět praktické medicíny 3, 3: 26–30, 2022.

Klockperk, A., Paračková, Z., Zentsová, I. et al. Novinky v imunopatogenezi diabetes mellitus 1. typu. Alergie 24, Supl. 1: s57–s58, 2022.

Kříž, J., Voglová-Hagefr, B., Hladíková, Z., Girman, P. Diabetes mellitus 2. typu – může znamenat transplantace pankreatu významný přínos k léčbě? Diabetol metab endokrinol výživ 25, 2: 58–64, 2022.

Kubíčková, M. Diabetes a chřipka – propletenec vztahů. Practicus 21, 5: 11, 2022.

Martinka, E., Mužík, R., Ištokovičová, P, Lacka, J. Podiel úmrtí pacientov s diabetes mellitus počas pandémie COVID-19 významne stúpol. Monitor medicíny 12, 1–2: 5–9, 2022.

Mezinárodní Galénova cena za nejlepší farmaceutický přípravek roku 2022 pro sacubitril/valsartan. Výhl výzvy diabetol 7, 3: 115–116, 2022.

Mikulecká, V., Kvapil, M. Mysleli jsme to dobře, a málem to dopadlo trochu jinak. Běžná příčina manifestace syndromu „frailty“ s dobrým koncem. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 20–23, 2022.

Mokáň, M., Galajda, P. Riziko nádorov pri liečbe diabetes mellitus inzulínom a preparátmi sulfonylurey. Forum Diab 11, 3: 151–156, 2022.

Novák, Z., Durďáková, Z. Jak nešťastná diabetička na kožní přišla. Prakt lékáren 18, Supl A: s13–s14, 2022.

Nováková, M., Břízová, L., Kvapil, M. et al. Aktuální výsledky z diabetologického registru potvrzují "epidemické" rozšíření diabetu mezi seniory: otázky a odpovědi. Svět praktické medicíny 3, 4: 30–33, 2022.

Nussbaumerová, B. Léčba hypertenze u pacientů s metabolickým syndromem. Farmakoterapie 18, 4: 543–547, 2022.

Obšilová, D., Ivanová, K., Bretšnajdová, M. Souvislost mezi diabetes mellitus 2. typu a geriatrickými syndromy – co přinesly výsledky zahraničních studií. Geri a gero 11, 4: 188–193, 2022.

Procházka, A., Malinovská, J., Brož, J. Interakce kouření a diabetu a riziko kardiovaskulárních příhod – komentář ke studii a základní epidemiologická data z České republiky. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 44–46, 2022.

Rizikové faktory těžkého průběhu covid-19 související s diabetem 2. typu (komentář: Škrha, J.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 7–8, 2022.

Ryšánková, M. Dysfunkce dolních cest močových u diabetického pacienta. Urol praxi 23, 1: 6–11, 2022.

Sándor, F., Kriška, M., Payer, J. et al. Implikácie pre liečbu pacientov s diabetes mellitus a infekciou SARS-CoV-2. Forum Diab 11, 1: 35–38, 2022.

Schied, R. Diabetes 2. typu, poruchy imunity a infekce: příčina nebo důsledek? Biotherapeutics 12, 4: 26–29, 2022.

Stárka, L. Obesogeny v našem prostředí. Diabetol metab endokrinol výživ 24, 3: 121–123, 2022.

Szántová, M., Koller, T., Rác, M. et al. Skríning MAFLD v reálnej praxi na Slovensku: štúdia SIRIUS. Diab Obez 22, 44: 109–124, 2022.

Škrha, J. Covid-19 a diabetes mellitus. Farmakoter Revue 7, 11: 105–112, 2022.

Šmejkalová, A., Maďar, R., Lustigová, M. et al. Optimální doba očkování proti chřipce nejen u pacientů s diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 8–11, 2022.

Šrámková, T. Diabetes mellitus a erektilní dysfunkce. Med praxi 19, Supl. C: s25–s26, 2022.

Štechová, K. Latentní autoimunitní diabetes dospělých. Med praxi 19, 2: 251–254, 2022.

Štechová, K. Prediabetes – co znamená pro klinickou praxi. Acta medicinae 11, 14: 9–10, 2022.

Woznicová, K., Strnadel, J., Průhová, Š. et al. Glukokinázový diabetes u dětí. Čes-slov Pediat 77, 2: 86–90, 2022.