Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Syndrom diabetické nohy

Úvodem


 

Syndrom diabetické nohy je podle mezinárodního konsensu z roku 2015 definován jako infekce, ulcerace nebo destrukce tkání nohou (tj. struktur pod kotníkem) u diabetiků asociovaná s diabetickou neuropatií a různým stupněm ischemické choroby dolních končetin.

 

Jedná se o komplikaci diabetu, která má závažné zdravotně-společenské důsledky. V průběhu života se s ulceracemi na noze setká 25 % diabetiků. Ulcerace na noze a s ní spojená infekce zvyšuje u diabetiků významným způsobem riziko amputace končetiny. Diabetes mellitus patří mezi nejčastější příčiny amputace končetiny, až 70 % netraumatických komplikací dolních končetin je provedeno u diabetiků. Následně pětiletá mortalita pacientů po amputaci končetiny se pohybuje kolem 40–80 %.

 

Komplexní terapie syndromu diabetické nohy spočívá především v odlehčení končetiny, terapii infekce a léčbě ischemie, systematické lokální terapii, metabolické kompenzaci (výživa a diabetes), prevenci reulcerací (vhodná protetická a dispenzarizační péče) a edukaci pacientů. Z toho je zjevné, že terapie syndromu diabetické nohy vyžaduje multioborový tým.

 

Problematice syndromu diabetické nohy se v našem časopise věnujeme pravidelně. Pro Téma pro Vás jsme připravili výběr kazuistik z našeho časopisu, věnovaných syndromu diabetické nohy. Najdete v něm také odkazy na několik plných textů sborníků z konference Syndrom diabetické nohy, které ve spolupráci s organizátory akce každoročně vydáváme. Nepřehlédněte ani odkaz na Doporučený postup léčby syndromu diabetické nohy, který připravila Česká diabetologická společnost a její Podiatrická sekce. Výběr jsme doplnili o přehled literárních odkazů z domácí odborné literatury na toto téma za poslední tři roky a také relevantní nabídku knih z našeho e-shopu. A nezapomeňte – online seminář na téma Syndrom diabetické nohy se koná již 26. března 2021.

shutterstock_529802800.jpg

Instilační podtlaková terapie: efektivní součást léčby závažného syndromu diabetické nohy


Hana Poláková

 

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

 

Dlouhodobý efekt buněčné terapie kritické končetinové ischemie u pacientky s diabetem 1. typu – kazuistika


Anna Pyšná1, Robert Bém1, Alexandra Jirkovská1, Andrea Němcová1, Vladimíra Fejfarová1, Veronika Wosková1, Kamil Navrátil2, Bedřich Sixta2, Michal Dubský1

1Klinika diabetologie, IKEM, Praha

2Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha

 

Použití terapeutického krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy


Jan Stryja

 

Salvatellla s.r.o., Třinec


Syndrom diabetické nohy – léčba defektu v plosce pravé nohy


Jana Pecová

 

2. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno

 

Compliance a adherence u pacienta s rozvinutým syndromem diabetické nohy


Pavla Kudlová1,2, Pavel Xinopulos2,3, Rudolf Chlup4,5,6

 

1Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

22. chirurgická klinika, FN Olomouc

3Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc

4Ústav fyziologie, LF UP v Olomouci

52. interní klinika, FN Olomouc

6Odborný léčebný ústav Paseka, pracoviště Moravský Beroun

 

Covid-19 a syndrom diabetické nohy

 

 


a4-1.png
iwgdf-guidelines-2019_zdroj_obr-001-1.png

Konference o hojení ran představila nová IWGDF guidelines prevence a péče o diabetickou nohu


 

Mezinárodní pracovní skupina pro diabetickou nohu (International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF) již řadu let vytváří mezinárodní doporučení prevence a péče o diabetickou nohu. Je určena poskytovatelům zdravotní péče a cílem je snížit hrůzné dopady důsledků syndromu diabetické nohy na jednotlivé pacienty i celou společnost. Vychází důsledně z medicíny založené na důkazech a reprezentuje práci téměř stovky specialistů s mezinárodním věhlasem. Doporučení jsou pravidelně aktualizována a překládána do řady jazyků, včetně češtiny.

            Naposledy byly tyto guidelines aktualizovány v roce 2019, v současné době pracuje tým českých odborníků na jejich vydání také v národním jazyce. V originálním znění jsou volně dostupné na internetových stránkách IWGDF (www.iwgdfguilelines.org).

 

 


Již deset let vydáváme sborníky z odborné akce 


Prohlédněte si plné verze sborníků zde.


dia_2019_sdn_ob.jpg
dia_2018_sdn_ob.jpg
dia_2017_sdn_ob.jpg
dia_2016_supl_sdn_ob.jpg

dia_2015_sdn_ob.jpg
dia_2014_sdn_ob.jpg
dia_2013_sdn_ob.jpg
kazudia_2012_s2_sdn_ob.jpg

md2_2021_7_obr2.jpg

Repetitorium hojení ran 2 – nové vydání


MUDr. Jan Stryja, Ph.D. et al.

 

Základní učebnice pro všechny odborníky (lékaře i sestry), kteří se věnují nebo hodlají věnovat hojení chronických ran. Vydání knihy (některými recenzenty označované za "bibli ranhojičů") bylo v řadě vydání aktualizováno a rozšířeno o nejnovější poznatky a zůstává nejpopulárnější monografií věnovanou léčbě ran.

            Praktický přehled problematiky hojení ran je založen na kvalitním teoretickém základu a doplněn o praktické výstupy v podobě přehledu nejdůležitějších materiálů vlhkého hojení ran, jejich charakteristik i doporučení k užití a ilustrativní obrazové kazuistiky.

 

ISBN 978-80-87969-18-2

A5, 380 stran, 390 Kč

 

koupit

md2_2021_7_obr1.jpg

Débridement a jeho úloha v managementu rány

Jak vyčistit ránu rychle a efektivně


MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

 

Praktická monografie radící odborníkům, kteří se věnují hojení ran, jak vyčistit ránu rychle a efektivně. Předností publikace je její praktické zaměření a obrovské osobní zkušenosti autora s hojením ran, které dokládá praktickými ukázkami v podobě kazuistik. Kniha zachycuje poslední pokroky v problematice hojení ran a náhled autora na débridement z různých úhlů pohledu – teoretického (druhy a postupy débridementu), praktického (techniky débridementu, materiály a technologie použitelné pro débridement rány), ekonomického i právního.

 

ISBN 978-80-87969-13-7

A5, 168 stran, 330 Kč

koupit


Diabetická noha a česká odborná literatura


 

Jaké odborné stati jste mohli zaznamenat na téma syndrom diabetické nohy v české odborné literatuře? Přehled literárních citací pravidelně publikuje Pomocník diabetologa.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2018

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Pokroky regenerativní medicíny v hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2018.

Beznoska, J., Kybal, Š. Terapie a prevence deformit přednoží při diabetu z pohledu ortopeda. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 16–17, 2018.

Flekač, M. Praktické poznámky k diagnostice a terapii syndromu diabetické nohy. Postgrad med 20, 3: 261–265, 2018.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Forum Diab 7, 1: 40–46, 2018.

Hazdrová, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Zhojení chronického defektu paty u transplantovaného pacienta pomocí metod moderní terapie. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 30–31, 2018.

Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M. et al. Index kotník-paže u diabetiků – jaká je nejvhodnější metoda měření? Kardiol Rev Int Med 20, 4: 300–303, 2018.

Incidence amputací. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 3, Supl. listopad: S50–S51, 2018.

Jetmar, V. Aktuální možnosti endovaskulární terapie ICHDK při syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 21, 23, 2018.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy. Medicína po promoci 19, 1: 14–19, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Můžeme efektivně předcházet recidivám ulcerací? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 11–13, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Rekurence syndromu diabetické nohy: proč a jak jim předcházet. Česká diabetologie 1, 4: 3–10, 2018.

Jirkovská, J. Využití edukačních materiálů a metod v podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28–29, 2018.

Jirkovská, J., Hrachovinová, T., Jirkovská, A. et al. Pacienti s diabetem projevili aktivní zájem o edukaci samostatné péče o nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 31–32, 2018.

Koliba, M., Výmolová, J. Role pedikérky v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2018.

Kolika, M. Praktické doporučení vhodné obuvi u diabetiků. Česká diabetologie 1, 3: 34–36, 2018.

Krawczyk, P., Foltýnek, D. Ortotická řešení po operačních výkonech na dia noze. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 19–20, 2018.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Ozonoterapie – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Lacigová, S., Čechurová, D., Kůsová, H. Syndrom diabetické nohy? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Murín, J., Wawruch, M., Kiňová, S. Komplexná starostlivosť o diabetika pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Forum Diab 7, 1: 10–17, 2018.

Niklová, J., Křížová, M., Kopecká, M. et al. Syndrom diabetické nohy a dovolená u moře po kombinované transplantaci. Česká diabetologie 1, 4: 35–38, 2018.

Niklová, J., Tibenská, H., Fejfarová, V. Infekční komplikace u transplantovaného pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 33–34, 2018.

Piťhová, P. Farmakologické možnosti podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 3, 2: 139–143, 2018.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Interní Med 20, 4: 189–196, 2018.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Interní Med 20, Supl. 1: 35–40, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby bioaktivním krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetikcé nohy – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 34–35, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 3: 39–42, 2018.

Pokorná, J., Korbelová, H., Kahoun, V. et al. Ekonomická náročnost vysoké amputace. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 37–40, 2018.

Stryja, J. Použití terapeutického krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 33–36, 2018.

Teyssler, P., Sutoris, K., Thieme, F. Praktické zkušenosti se zevní fixací u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17–19, 2018.

Tibenská, H., Niklová, J., Bém, R., Fejfarová, V. Matrix terapie u syndromu diabetické nohy. Sestra v diabetologii 14, Supl. 1: 8, 2018.

Venerová, J. Použití moderních krycích materiálů s lipido-koloidní vrstvou (TLC) v lokální léčbě chronického neuroischemického defektu u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 16, 2: 37–40, 2018.

Výmolová, J., Koliba, M. Řešení klešťového nehtu u pacienta s diabetem na podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 36, 2018.

Wohl, P. Nutriční intervence u diabetiků při hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–15, 2018.

 

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2019


Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Spolurpáce odborníků v podiatrii – pohled ze strany internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 14–16, 2019.

Dubský, M., Ogurtsova, K., Jirkovská, A. et al. Srovnání mortality a recidiv ulcerací a jejich příčin v ČR a v Německu. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17, 2019.

Fejfarová, V., Jirkovská, A., Bém, R. et al. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: odlehčení. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20–23, 2019.

Fejfarová, V., Matuška, J., Piťhová, P. et al. Zlepší stimulační test prováděný během měření transkutánní tenze kyslíku diagnostiku ischemické choroby dolních končetin u pacientů se syndromem diabetické nohy? Multicentrická studie. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 24, 2019.

Flekač, M. Problematika terapie syndromu diabetické nohy. Aktuální medicína 1: 47–50, 2019.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Manažment diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Vnitř Lék 65, 4: 326, 2019.

Hazdrová, J., Bém, R., Němcová, A. et al. Ovlivní infekce efekt autologní buněčné terapie syndromu diabetické nohy? Abstrakt z: XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc, 6.–7. 6. 2019. Vnitř Lék 65, Supl. 1: 1S9, 2019.

Husáková, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Význam komplexního vyšetření a pečlivý odběr anamnézy u pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 25, 2019.

Janák, D., Novotný, K., Rohn, V. Larvoterapie chronických diabetických ran: Quo vadis. DMEV 22, 2: 72–76, 2019.

Jirkovská, A. Osteomyelitida z pohledu internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 10–12, 2019.

Karásek, D., Číhalíková, D. Dyslipidemie a syndrom diabetické nohy. Med praxi 16, 3: 157–160, 2019.

Kotěšovcová, H., Čechurová, D. Syndrom diabetické nohy? Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26, 2019.

Kratochvílová, S. Možnosti medikamentózní léčby kostního metabolismu u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2019.

Kudlová, P. Diagnostika a léčba hyperosmolárních otoků dolních končetin z pohledu lymfoterapeuta. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 5, 2019.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Komplexní přístup vede ke zhojení náročných ran u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26–27, 2019.

Kůsová, H. Novinky v podiatrii. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Lang, O., Kuníková, I. Možnosti scintigrafie u pacientů se syndromem diabetické nohy. NuklMed 8, 3: 52–59, 2019.

Martinka, E. Moderné trendy v lokálnej liečbe diabetickej nohy. Forum Diab 8, 2: 88–97, 2019.

Nová, A. Komplikace technologie při léčbě chronické rány u diabetika aneb kde se stala chyba? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Ondryášová, K., Bálková, M. Zásadní chyby při péči o nohy diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Pecová, J. Diabetes mellitus a jeho komplikace – diabetická noha. Medicína a umění 2019, 5 (58): 7–10, 2019.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Dermatol praxi 13, 1: 14–19, 2019.

Piťhová, P. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: cévní problematika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20, 2019.

Počet vysokých amputací dolních končetin klesá jen u diabetiků: celonárodní studie z Belgie. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 4, 1: 21–22, 2019.

Stachová, K., Kopecká, M., Fejfarová, V. Atypické zlomeniny u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Stryja, J. Spolupráce odborníků v podiatrii – pohled ze strany chirurga. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–14, 2019. 

Sutoris, K., Sixta, B., Thieme, F. et al. Kdy lze chirurgicky vyléčit osteomyelitis a kdy recidivuje infekce? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 12–13, 2019.

Tibenská, H., Stachová, K., Havlová, V. et al. Vědomá manipulace u pacientů s diabetem se zaměřením na podiatrickou problematiku. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4–5, 2019.

Vrátná, E., Husáková, J., Niklová, J., Fejfarová, V. Muskuloskeletální změny podmíněné fyzioterapeutickou pohybovou intervencí a jejich vliv na recidivy a psychosociální status u pacientů se syndromem diabetické nohy a diabetes mellitus 2. typu – pilotní data. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Výmolová, J., Koliba, M. Popraskané paty u diabetiků – každodenní problém. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Záhumenský, E. Kazuistiky s využitím lidské amniové membrány v léčbě komplikovaných diabetických ulcerací. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2019.

Zelenková, H., Hromohová, V. Amniová membrána (AMNIODERM) v liečbe fedektov u diabetikov – klinické skúsenosti. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 18–19, 2019.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2020


Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Diabetická noha. Vnitr Lek 66, 2: 92–97, 2020.

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Technologie v terapii syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 5, 1: 52–56, 2020.

Bém, R., Piťhová, P., Dubský, M. et al. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. DMEV 23, 1: 11–17, 2020.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy – co nového přináší aktuální Mezinárodní konsenzus? Aktuální medicína 1: 59–62, 64–65, 2020.

Jirkovská, A. Prevence syndromu diabetické nohy a hlavní zásady jeho terapie. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 30, 2: 26–34, 2020.

Jirkovská, J. Syndrom diabetické nohy – praktický návod se zaměřením na prevenci. Diabetology News 11, 3: 4–10, 2020.

Kudlová, P., Xinopulos, P., Chlup, R. Compliance a adherence u pacienta s rozvinutým syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 18, 4: 19–22, 2020.

Šalamon, P. Komplexní přístup k hojení ran u pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 18, MS5: 19–20, 2020.