Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Syndrom diabetické nohy 2024

7. června 2024, Autoklub ČR, Praha


2024_sdn_obalka_web-1.jpg
2024_sdn_cerave_web.png


Vážení přátelé podiatrie

 

Takto vás oslovuji již po čtyřiadvacáté – tolikrát jsme již organizovali Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí Syndrom diabetické nohy (SDN). Nechci bilancovat, protože doufám, že toto sympozium má takovou tradici, že se dočká ještě dalších ročníků a Výbor Podiatrické sekce České diabetologické společnosti (ČDS), spolu s dalšími partnery, v ní bude nadále pokračovat. Zda s programem sympozia budu nadále moci pomáhat, opravdu nevím, důležité pro mne osobně je, aby tato akce pokračovala a zachovala si určité atributy, které jsem se snažila celá léta zachovávat. Patří k nim zejména zaměření na praktické aspekty péče o pacienty se SDN, které lze využívat v denní praxi. Proto se také pravidelně do sympozia zařazují nejen vyzvané přednášky o aktuálních problémech a pokrocích v podiatrii, ale také workshop a posterová sdělení z praxe regionálních podiatrií, kterým dáváme prostor k ústní prezentaci. Další tradicí mezioborového sympozia je spojení s mezinárodní podiatrií prostřednictvím zvaných zahraničních přednášejících, které podporuje Výbor ČDS, za což mu patří velký dík. Díky přednáškám zahraničních hostů se nám nejen daří držet krok s moderní podiatrií v zahraničí, ale také často navazovat pracovní kontakty a osobní přátelství. Například minulý rok, kdy byl zahraničním hostem prof. N. Papanas z Řecka, jsme se mohli seznámit s podmínkami případného pořádání evropské konference Diabetic Foot Study Group (DFSG) v Praze. Před nedávnem Výbor DFSG žádost našeho Výboru ČDS pro konání této konference v Praze schválil. Proto vás už nyní zveme na největší evropskou konferenci věnovanou SDN – konferenci DFSG, která se má konat v termínu 12.–14. září 2025 v Praze. Této konferenci bude předcházet naše české presympozium ve čtvrtek 11. září 2025, které v příštím roce nahradí tradiční Mezioborové sympozium SDN i podzimní konferenci Zdravá noha.

 

 

 

sdn_jirkovska_obr.jpg

Nyní už ale k letošnímu programu mezinárodního sympozia – zahraničním účastníkem je Prashanth Vas z Londýna, který se bude věnovat akutnímu syndromu diabetické nohy. Jako jeden z prvních na tento problém upozornil ve své velmi citované publikaci Prashanth Vas et al. The Diabetic Foot Attack: "'Tis Too Late to Retreat!" (Int J Low Extrem Wounds 17, 1: 7–13, 2018.). Akutnímu SDN se chceme věnovat i v dalších dvou blocích sympozia. Hlavní příčinou typického akutního SDN je infekce. Jsem ráda, že naše pozvání přijala vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika a zástupce ČR pro agendu antibiotické rezistence v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Ve sborníku sympozia, z nějž vycházím a který bude k dispozici online, mne překvapilo, že ČR patří stále k zemím s poměrně nižší úrovní rezistence k ATB. Nicméně se nás týká zejména znepokojující nárůst rezistence ke karbapenemům a dlouhodobý vysoký podíl producentů širokospektré betalaktamázy (ESBL) a vyšší podíl Enterococcus faecium rezistentnímu k vankomycinu. Sama se pokusím shrnout hlavní zásady léčby infekce u SDN, které jsou obsaženy především v adaptaci mezinárodních doporučení v publikaci Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie, vydané nakladatelstvím GEUM v roce 2022 a také v širší podobě online na stránkách kdp.uzis.cz.

Zajímavé bude jistě i sdělení prim. MUDr. Václavy Adámkové z praxe infekcionisty i sdílení zkušeností podiatrického chirurga MUDr. Miroslava Drienka a ortopeda MUDr. Jaromíra Šrota, který bude prezentovat možnosti ortopedických operací u aktivní Charcotovy osteoarthropatie. Ortoped má nezastupitelné místo při korekci deformit a jejich fixaci pomocí zevního fixátoru nebo pomocí hřebů pro plantární dézu. Že jde o velmi specializovanou a náročnou chirurgii, není nutné zdůrazňovat.

A na závěr sympozia „last but not least” – především oblíbená přednáška doc. PhDr. Laury Janáčkové, CSc. s poutavým názvem – „Optimisticky do života“, ale také přednáška předsedkyně Podiatrické sekce ČDS MUDr. Vladimíry Fejfarové, Ph.D. – jak s castingem u akutního SDN a přednáška MUDr. Veroniky Polanské o časné rehabilitací po amputacích dolních končetin, což je velmi významné pro další prognózu pacientů.

Doufám, že vás zaujme i workshop MUDr. Karla Novotného o stále aktuální larvální léčbě i řada podnětných posterových sdělení.

Doufám, že vás letošní sympozium zaujme a přinese vám užitečné poznatky pro podiatrickou praxi. A především věřím, že zůstanete, i přes řadu překážek, věrní kvalitní péči o pacienty se SDN.

 

 


prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc.


Již více než deset let vydáváme sborníky z odborné akce 

Prohlédněte si plné verze sborníků zde.

 


sdn_2023-obalka_png.png
sdn_2021-obalka_b-1.png

dia_2019_sdn_ob.jpg
dia_2018_sdn_ob.jpg
dia_2017_sdn_ob.jpg
dia_2016_supl_sdn_ob.jpg

dia_2015_sdn_ob.jpg
dia_2014_sdn_ob.jpg
dia_2013_sdn_ob.jpg
kazudia_2012_s2_sdn_ob.jpg

Publikace s problematikou hojení ran vydané v Nakladatelství GEUM


md2_2021_7_obr2.jpg

Repetitorium hojení ran 2 – nové vydání

 

 


MUDr. Jan Stryja, Ph.D. et al.

 

Základní učebnice pro všechny odborníky (lékaře i sestry), kteří se věnují nebo hodlají věnovat hojení chronických ran. Vydání knihy (některými recenzenty označované za "bibli ranhojičů") bylo v řadě vydání aktualizováno a rozšířeno o nejnovější poznatky a zůstává nejpopulárnější monografií věnovanou léčbě ran.

            Praktický přehled problematiky hojení ran je založen na kvalitním teoretickém základu a doplněn o praktické výstupy v podobě přehledu nejdůležitějších materiálů vlhkého hojení ran, jejich charakteristik i doporučení k užití a ilustrativní obrazové kazuistiky.

 

ISBN 978-80-87969-18-2

A5, 380 stran, 390 Kč

 

koupit

debridement_obalka.jpg

Débridement a jeho úloha v managementu rány

Jak vyčistit ránu rychle a efektivně


MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

 

Praktická monografie radící odborníkům, kteří se věnují hojení ran, jak vyčistit ránu rychle a efektivně. Předností publikace je její praktické zaměření a obrovské osobní zkušenosti autora s hojením ran, které dokládá praktickými ukázkami v podobě kazuistik. Kniha zachycuje poslední pokroky v problematice hojení ran a náhled autora na débridement z různých úhlů pohledu – teoretického (druhy a postupy débridementu), praktického (techniky débridementu, materiály a technologie použitelné pro débridement rány), ekonomického i právního.

 

ISBN 978-80-87969-13-7

A5, 168 stran, 330 Kč

 

 

koupit


Diabetická noha a česká odborná literatura


 

Jaké odborné stati jste mohli zaznamenat na téma syndrom diabetické nohy v české odborné literatuře? Přehled literárních citací pravidelně publikuje Pomocník diabetologa.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2018


 

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Pokroky regenerativní medicíny v hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2018.

Beznoska, J., Kybal, Š. Terapie a prevence deformit přednoží při diabetu z pohledu ortopeda. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 16–17, 2018.

Flekač, M. Praktické poznámky k diagnostice a terapii syndromu diabetické nohy. Postgrad med 20, 3: 261–265, 2018.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Forum Diab 7, 1: 40–46, 2018.

Hazdrová, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Zhojení chronického defektu paty u transplantovaného pacienta pomocí metod moderní terapie. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 30–31, 2018.

Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M. et al. Index kotník-paže u diabetiků – jaká je nejvhodnější metoda měření? Kardiol Rev Int Med 20, 4: 300–303, 2018.

Incidence amputací. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 3, Supl. listopad: S50–S51, 2018.

Jetmar, V. Aktuální možnosti endovaskulární terapie ICHDK při syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 21, 23, 2018.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy. Medicína po promoci 19, 1: 14–19, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Můžeme efektivně předcházet recidivám ulcerací? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 11–13, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Rekurence syndromu diabetické nohy: proč a jak jim předcházet. Česká diabetologie 1, 4: 3–10, 2018.

Jirkovská, J. Využití edukačních materiálů a metod v podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28–29, 2018.

Jirkovská, J., Hrachovinová, T., Jirkovská, A. et al. Pacienti s diabetem projevili aktivní zájem o edukaci samostatné péče o nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 31–32, 2018.

Koliba, M., Výmolová, J. Role pedikérky v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2018.

Kolika, M. Praktické doporučení vhodné obuvi u diabetiků. Česká diabetologie 1, 3: 34–36, 2018.

Krawczyk, P., Foltýnek, D. Ortotická řešení po operačních výkonech na dia noze. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 19–20, 2018.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Ozonoterapie – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Lacigová, S., Čechurová, D., Kůsová, H. Syndrom diabetické nohy? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Murín, J., Wawruch, M., Kiňová, S. Komplexná starostlivosť o diabetika pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Forum Diab 7, 1: 10–17, 2018.

Niklová, J., Křížová, M., Kopecká, M. et al. Syndrom diabetické nohy a dovolená u moře po kombinované transplantaci. Česká diabetologie 1, 4: 35–38, 2018.

Niklová, J., Tibenská, H., Fejfarová, V. Infekční komplikace u transplantovaného pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 33–34, 2018.

Piťhová, P. Farmakologické možnosti podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 3, 2: 139–143, 2018.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Interní Med 20, 4: 189–196, 2018.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Interní Med 20, Supl. 1: 35–40, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby bioaktivním krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetikcé nohy – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 34–35, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 3: 39–42, 2018.

Pokorná, J., Korbelová, H., Kahoun, V. et al. Ekonomická náročnost vysoké amputace. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 37–40, 2018.

Stryja, J. Použití terapeutického krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 33–36, 2018.

Teyssler, P., Sutoris, K., Thieme, F. Praktické zkušenosti se zevní fixací u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17–19, 2018.

Tibenská, H., Niklová, J., Bém, R., Fejfarová, V. Matrix terapie u syndromu diabetické nohy. Sestra v diabetologii 14, Supl. 1: 8, 2018.

Venerová, J. Použití moderních krycích materiálů s lipido-koloidní vrstvou (TLC) v lokální léčbě chronického neuroischemického defektu u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 16, 2: 37–40, 2018.

Výmolová, J., Koliba, M. Řešení klešťového nehtu u pacienta s diabetem na podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 36, 2018.

Wohl, P. Nutriční intervence u diabetiků při hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–15, 2018.

 

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2019Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Spolurpáce odborníků v podiatrii – pohled ze strany internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 14–16, 2019.

Dubský, M., Ogurtsova, K., Jirkovská, A. et al. Srovnání mortality a recidiv ulcerací a jejich příčin v ČR a v Německu. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17, 2019.

Fejfarová, V., Jirkovská, A., Bém, R. et al. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: odlehčení. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20–23, 2019.

Fejfarová, V., Matuška, J., Piťhová, P. et al. Zlepší stimulační test prováděný během měření transkutánní tenze kyslíku diagnostiku ischemické choroby dolních končetin u pacientů se syndromem diabetické nohy? Multicentrická studie. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 24, 2019.

Flekač, M. Problematika terapie syndromu diabetické nohy. Aktuální medicína 1: 47–50, 2019.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Manažment diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Vnitř Lék 65, 4: 326, 2019.

Hazdrová, J., Bém, R., Němcová, A. et al. Ovlivní infekce efekt autologní buněčné terapie syndromu diabetické nohy? Abstrakt z: XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc, 6.–7. 6. 2019. Vnitř Lék 65, Supl. 1: 1S9, 2019.

Husáková, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Význam komplexního vyšetření a pečlivý odběr anamnézy u pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 25, 2019.

Janák, D., Novotný, K., Rohn, V. Larvoterapie chronických diabetických ran: Quo vadis. DMEV 22, 2: 72–76, 2019.

Jirkovská, A. Osteomyelitida z pohledu internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 10–12, 2019.

Karásek, D., Číhalíková, D. Dyslipidemie a syndrom diabetické nohy. Med praxi 16, 3: 157–160, 2019.

Kotěšovcová, H., Čechurová, D. Syndrom diabetické nohy? Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26, 2019.

Kratochvílová, S. Možnosti medikamentózní léčby kostního metabolismu u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2019.

Kudlová, P. Diagnostika a léčba hyperosmolárních otoků dolních končetin z pohledu lymfoterapeuta. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 5, 2019.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Komplexní přístup vede ke zhojení náročných ran u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26–27, 2019.

Kůsová, H. Novinky v podiatrii. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Lang, O., Kuníková, I. Možnosti scintigrafie u pacientů se syndromem diabetické nohy. NuklMed 8, 3: 52–59, 2019.

Martinka, E. Moderné trendy v lokálnej liečbe diabetickej nohy. Forum Diab 8, 2: 88–97, 2019.

Nová, A. Komplikace technologie při léčbě chronické rány u diabetika aneb kde se stala chyba? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Ondryášová, K., Bálková, M. Zásadní chyby při péči o nohy diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Pecová, J. Diabetes mellitus a jeho komplikace – diabetická noha. Medicína a umění 2019, 5 (58): 7–10, 2019.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Dermatol praxi 13, 1: 14–19, 2019.

Piťhová, P. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: cévní problematika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20, 2019.

Počet vysokých amputací dolních končetin klesá jen u diabetiků: celonárodní studie z Belgie. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 4, 1: 21–22, 2019.

Stachová, K., Kopecká, M., Fejfarová, V. Atypické zlomeniny u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Stryja, J. Spolupráce odborníků v podiatrii – pohled ze strany chirurga. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–14, 2019. 

Sutoris, K., Sixta, B., Thieme, F. et al. Kdy lze chirurgicky vyléčit osteomyelitis a kdy recidivuje infekce? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 12–13, 2019.

Tibenská, H., Stachová, K., Havlová, V. et al. Vědomá manipulace u pacientů s diabetem se zaměřením na podiatrickou problematiku. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4–5, 2019.

Vrátná, E., Husáková, J., Niklová, J., Fejfarová, V. Muskuloskeletální změny podmíněné fyzioterapeutickou pohybovou intervencí a jejich vliv na recidivy a psychosociální status u pacientů se syndromem diabetické nohy a diabetes mellitus 2. typu – pilotní data. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Výmolová, J., Koliba, M. Popraskané paty u diabetiků – každodenní problém. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Záhumenský, E. Kazuistiky s využitím lidské amniové membrány v léčbě komplikovaných diabetických ulcerací. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2019.

Zelenková, H., Hromohová, V. Amniová membrána (AMNIODERM) v liečbe fedektov u diabetikov – klinické skúsenosti. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 18–19, 2019.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2020Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Diabetická noha. Vnitr Lek 66, 2: 92–97, 2020.

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Technologie v terapii syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 5, 1: 52–56, 2020.

Bém, R., Piťhová, P., Dubský, M. et al. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. DMEV 23, 1: 11–17, 2020.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy – co nového přináší aktuální Mezinárodní konsenzus? Aktuální medicína 1: 59–62, 64–65, 2020.

Jirkovská, A. Prevence syndromu diabetické nohy a hlavní zásady jeho terapie. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 30, 2: 26–34, 2020.

Jirkovská, J. Syndrom diabetické nohy – praktický návod se zaměřením na prevenci. Diabetology News 11, 3: 4–10, 2020.

Kudlová, P., Xinopulos, P., Chlup, R. Compliance a adherence u pacienta s rozvinutým syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 18, 4: 19–22, 2020.

Šalamon, P. Komplexní přístup k hojení ran u pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 18, MS5: 19–20, 2020.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2021


 

Amnioderm – revoluční transplantát v podiatrii. Výhl výzvy diabetol 6, 2: 97–98, 2021.

Bém, R. Telemedicína v péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Čas Lék čes 160, 7–8: 269–301, 2021.

Bém, R., Dubský, M., Husáková, J. et al. Co jsme se naučili v podiatrické péči v průběhu pandemie covid-19. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny, Luhačovice, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s20, 2021.

Bém, R., Dubský, M., Wosková, V. Telemedicína v podiatrii – fikce či budoucnost? Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s13–s15, 2021.

Bém, R., Kůsová, H. Telemedicína a hojení ran u syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 7–13, 2021.

Covid-19 a syndrom diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, 1: 32–33, 2021.

Dubský, M., Husáková, J., Bém, R. et al. Porovnávání buněčné léčby kritické končetinové ischemie u diabetiků a konzervativní léčby v randomizované studii. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s21, 2021.

Dubský, M., Husáková, J., Bém, R. et al. Porovnávání různých typů imunosupresní léčby a jejího vlivu na hojení syndromu diabetické nohy. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s20, 2021.

Fejfarová, V., Piťhová, P., Koliba, M. et al. Syndrom diabetické nohy, kam s ním? Čes diabetol 4: 1: 3–6, 2021.

Fejfarová, V., Vrátná, E., Husáková, J. et al. Výskyt syndromu diabetické nohy časně po orgánové transplantaci a faktory které ho mohou ovlivnit. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s21, 2021.

Fejfarová, V., Wosková, V. Biologická krytí v léčbě syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s25–s27, 2021.

Fejfatová, V., Jirkovská, A., Wosková, V., Jarošíková, R. Diagnostika infekčních komplikací a jejich léčba u syndromu diabetické nohy. Med promoci 22, 3: 210–217, 2021.

Girman, P. Syndrom diabetické nohy z pohledu diabetologa/transplantologa. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s12, 2021.

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Kuzma, J. Současné názory na význam hyperbaroxie u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s19–s20, 2021.

Haluzík, M., Mráz, M. Jak může ovlivnit léčba PAD podiatrického pacienta a co s jeho obezitou? Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s17, 2021.

Hamilton, E. J., Davis, W. A., Siru, R. et al. Nárůst hospitalizací z důvodu syndromu diabetické nohy. (Komentář: Jirkovská, A.) Výhl výzvy diabetol 6, 3: 117–119, 2021.

Holubová, A. Multidisciplinární péče o pacienty s nehojící se ránou v terénu diabetické nohy. Prakt Lék 101, 3: 142–148, 2021.

Husáková, J., Bém, R., Fajfarová, V. et al. Faktory ovlivňující riziko vysoké amputace pacientů se syndromem diabetické nohy po autologní buněčné terapii. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s22, 2021.

Husáková, J., Jarošíková, R., Krawczyk, P., Fejfarová, V. ABC v odlehčení syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 33–39, 2021.

Jirkovská, A. Akutní syndrom diabetické nohy. Bull Sdruž prakt lék 31, 4: 32–38, 2021.

Jirkovská, A. Klinický doporučený postup pro syndrom diabetické nohy. Podiatrické listy 2: 16–21, 2021.

Jirkovská, A., Ferfarová, V., Dubský, M. et al. Jaká jsou specifika syndromu diabetické nohy a proč potřebujeme mezioborová doporučení pro jeho diagnostiku a léčbu? Vnit Lék 67, 8: 489–494, 2021.

Konference o hojení ran představila nová IWGDF guidelines prevence a péče o diabetickou nohu. Kazuistiky v diabetologii 19, 1: 28–31, 2021.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy – komplex mikro- a makroangiopatických změn. Čes diabetol 4, 1: 26–32, 2021.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy – současné možnosti léčby. Diabetol metab endokrinol výživ 24, 2: 46–53, 2021.

Piťhová, P. Význam mikrocirkulace a jejího ovlivnění u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s22–24, 2021.

Prýmková, V. Cesty do naší podiatrické ambulance. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s18, 2021.

Sixta, B., Wosková, V. Ambulantní chirurgie a její ATB zajištění. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s12–s13, 2021.

Táborská, J. Příčiny reulcerací po nízkých amputacích. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s11, 2021.

Tibenská, H., Niklová, J., Kopecká, M. et al. SARS-CoV-2 – komplikace podiatrické péče. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s32, 2021.

Turková, A., Pekárková, H. Domácí péče a podiatrický pacient – možnosti spolupráce. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s17–s18, 2021.

Vejrychová, J. Praktické postupy v léčbě syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 41–44, 2021.

Venerová, J. Deformity prstů jako modifikovaný rizikový faktor diabetické ulcerace a preventivní ortopedické výkony u pacientů se syndromem diabetické nohy – kazuistiky. Kazuistiky v diabetologii 19, 3: 27–30, 2021.

Wosková, V., Dubský, M. Evidence-based medicine v hojení ran u syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 18–24, 2021.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2022


 

Bém, R. Využití moderních materiálů v lokální léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 51–52, 2022.

Dubský, M. Prevence a léčba syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 7, 11: 69–73,2022.

Fejfarová, V., Jarošíková, J., Bém, R. et al. Porovnávání dlouhodobého efektu buněčné terapie, endovaskulární intervence a konzervativní léčby u pacientů s diabetem a chronickou končetinu ohrožující ischemií. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s18, 2022.

Fejfarová, V., Koliba, M., Jirkosvká, J. et al. Pacienti se syndromem diabetické nohy nebo v jeho riziku z pohledu ambulantního specialisty – diabetologa (současný stav v České republice). Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s19, 2022.

Fejfarová, V., Wosková, V., Sutoris, K. Biologická krytí v léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 47–50, 2022.

Holinka, M. Estetická chirurgie nohy. Podiatrické listy roč 2022, 2: 18–21, 2022.

Husáková, J., Bém, R., Jirkovská, A. et al. Stratifikace rizika vysoké amputace pomocí klasifikačních systémů syndromu diabetické nohy u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetem po aplikaci autologní buněčné terapie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s20–s21, 2022.

Léčba ran u pacientů se syndromem diabetické nohy s využíváním lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány. Výhl výzvy diabetol 7, 2: 76–78, 2022.

Mezera, V., Tyčová, D. Predikce výskytu syndromu diabetické nohy v Pardubickém kraji do roku 2050. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 20–23, 2022.

Rizikové faktory syndromu diabetické nohy (kometář: Bém, R). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s20–s21, 2022.

Veverka, V. HydroTerapie snižuje riziko amputace u diabetické nohy. Med promoci 23, 1: 24–25, 2022.

Vliv intenzity kompenzace hypertenze na výskyt syndromu diabetické nohy (komentář: Bultas, J.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s 12–s13, 2022.

Zavacký, P. Podiatrická starostlivosť o pacientov s aterosklerotickým postihnutím tepien dolných končatín. Ateroskleróza 26, 1–2: 1678–1681, 2022.