Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Diabetologické dny Luhačovice

58. diabetologické dny 


Několik odborných postřehů z 58. diabetologických dní v Luhačovicích

 

Národní diabetologický registr a spolupráce s plátci zdravotní péče

            Dvě sympozia ČDS v rámci 58. diabetologických dní přinesla zajímavá statistická data ze zdrojů NZIS a zdravotních pojišťoven. Pokračování rozsáhlé zprávy je pro Vás připraveno v odkazu výše.

 

58. Diabetologické dny Luhačovice – zvolen nový výbor

 

,,Jaro je čas plánů a projektů“, pronesl kdysi ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. Tento citát velice dobře vystihuje dění na 58. Diabetologických dnech v Luhačovicích. Malebné lázeňské městečko bylo po dvou letech opět místem setkání lékařů a zdravotních sester a také centrem sebevzdělání pro lékařské i nelékařské obory. Více se dočtete v kompletní zprávě z pera naší redakce.

 

 

luha_orez_pdf-001.png

Sestra v diabetologii 2022


 

Po dvou letech se opět dostáváme k tradičnímu setkání na 58. Luhačovických ve dnech 27.–30. dubna 2022. Zde se můžeme potkat i na paralelně probíhající akci Sekce sester ČSD, která se uskuteční 29. dubna 2022.

            Mediálním partnerem této akce je Nakladatelství GEUM. Všechna abstrakta a seznam posterů naleznete v časopisu Sestra v diabetologii, který je k dispozici i v elektronické verzi.

 

 

 

časopis k náhledu i stažení zde

svd_2022_png.png

57. diabetologické dny virtuálně


 

Nová platforma časopisu Kazuistiky v diabetologii nabízí nové možnosti.

Jsme s vámi na 57. Diabetologických dnech a na tomto místě budeme přinášet informace o aktuálním dění           „v Luhačovicích“. Naleznete zde zprávy z jednání a firemních sympozií. Na informace z kuloárů si budeme muset počkat, až epidemiologická situace dovolí a my se opět sejdeme osobně a budeme si moci potřást rukou a zapříst rozhovor. 

 

 

 

zprávy z akce naleznete zde

57_dia_dny.png

Sestra v diabetologii 2021


 

Časy se mění, ale na některé věci se můžeme spolehnout. Třeba na to, že i letos se uskuteční Diabetologické dny, již 57. v pořadí, samozřejmě v online podobě.

Po loňské pauze se vrací i paralelně probíhající Pracovní den Sekce sester ČDS, a to 16. dubna. Jako tradičně, i tentokrát je mediálním partnerem konference Nakladatelství GEUM a abstrakta naleznete v časopisu Sestra v diabetologii, letos v elektronické podobě.

 

 

 

 

časopis ke shlédnutí i stažení zde

2021_svd_obalka_jpg.jpg

56. diabetologické dny – v roce 2020 poprvé virtuálně


 

Až do posledních chvil věřili organizátoři, že letošní 56. diabetologické dny budou moci v náhradním podzimním termínu proběhnout v tradiční podobě a místě, tedy v Luhačovicích. Vládní opatření však vymezila lékařským konferencím a kongresům pouze online formu, a proto jsme se nad odborným programem setkali letos virtuálně. Koordinátoři a předsedající moderovali přednášky, z nichž některé byly předtočeny, jiné živě vysílány ze studia. Dotazy bylo možné pokládat prostřednictvím internetu v reálném čase. Záznam přednášek je k dispozici na stránkách kongresu, konferenční poplatek nebyl vyžadován. Přestože forma konference byla jiná, než jsme zvyklí, program byl velmi bohatý a přinesl řadu odborných i farmakoterapeutických a technologických novinek.

 

Technologie v diabetologii

Diabetologie je v posledních letech jedním z oborů, kde pokroky ve farmakologii i technologii dosahují vysoké rychlosti. Novinkám v pokroku technologií bylo věnováno hned několik bloků jednání výroční konference českých diabetologů.

            MUDr. Jan Šoupal představil vlastnosti implantabilního glukózového senzoru Eversense. Systém zahrnuje implantabilní část, která se až na šest měsíců zavádí do podkoží horní části paže a která každých pět minut předává data o koncentraci glukózy. Na kůži je nalepen vysílač, který zajišťuje nabíjení elektroniky podkožního senzoru a současně dále vysílá data do aplikace v mobilním telefonu. Vysílač je možné dočasně z paže odejmout bez omezení funkce senzoru a následně vrátit. Systém je tak velmi diskrétní. Současně poskytuje přesnost měření reprezentovanou DMARD pod 10 %.

            Nově bude systém pravděpodobně dostupný v České republice prostřednictvím společnosti Ascensica (Promedica Praha Group) a předpokládá se jeho znovuuvedení na trh v průběhu roku 2021.1

 

 

 

celý článek zde

56_dia_dny.png