Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Kostka ve skluzu

Fejeton Milana Kvapila


Nevím, jak je tomu s televizními reklamami ve světě, ale patrně nejinak, než v naší krásné zemi. Reklamy svým zpracováním nabízejí k využití celou škálu možných hodnocení (dominantně „si snad myslí autoři, že jsem vypatlanec, že na to skočím?“). V hlavě mi však utkvívají ty klipy, které pobaví nápadem, vizuálem či vtipem. Jistě si všichni, kteří si ještě pamatují, že se koukali dříve na televizi, vzpomenou na „postaráte se mi o Bobíka?“ (https://www.youtube.com/watch?v=7MMS0-_6Ayc). Nebo „maminko, až to budu natírat příště, vy už tady nebudete“ (https://www.youtube.com/watch?v=miyVM5PhZQE). Či „ten vrchní, je takovej divnej“ (https://www.youtube.com/watch?v=dUKUYQUfkns).

No a tuhle jsem četl nějaký text lehce nadutého experta o tom, že naše ekonomika je ve skluzu. Samozřejmě, že jsem si nemohl nevzpomenout na jednu z těch zářných reklamních památek „kostka ve skluzuuu“ (https://www.youtube.com/watch?v=jYCKGu7fA80). Soudím, že o této scénce by bylo možno napsat několik esejí a uspět tak na řadě humanitních oborů. Hnedle vás napadají zadání: „Symbolika pantomimického odrazu zklamání v emočně vypjatém okamžiku.“ Také „Průnik postmoderní filozofie do současné gastronomie“. Anebo „Obsah rčení navoněná bída v kruté realitě kapitalistického podnikání a jeho destruktivní dopad na mladou, nezkušenou, realitou života nepolíbenou a emocemi rozjitřenou duši“. Dali bychom jistě ještě další tucet, ba co dím, možná i kopu, nebo přímo veletucet nápadů.

Co to má společného s diabetologií? Mediální a patrně i mentální prostory rezonují umělou inteligencí, v níž vévodí laborování s Chat-GPT. Nemohlo mě to minout, instaloval jsem a zeptal se. Můj první dotaz ohledně prevence diabetu mi poskytla naše milá AI toto:


Chat-GPT: Samozřejmě, rád vám pomohu sepsat krátkou úvahu na téma prevence diabetu. Zde je:


Prevence diabetu

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. Jeho výskyt významně stoupá a má vážné důsledky pro zdraví jednotlivce i společnosti. Nicméně, mnoho případů diabetu lze předcházet pomocí zdravého životního stylu a vhodných preventivních opatření.

Jedním z klíčových faktorů prevence diabetu je správná strava. Zdravá a vyvážená strava by měla zahrnovat dostatečné množství ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, bílkovin a zdravých tuků. Je důležité omezit konzumaci potravin bohatých na nasycené tuky, cukry a sodík. Sledování příjmu kalorií a udržování zdravé hmotnosti mohou také přispět ke snížení rizika vzniku diabetu.

Pravidelná fyzická aktivita je dalším důležitým pilířem prevence diabetu. Pohyb a cvičení mohou pomoci zlepšit citlivost na inzulín, snížit hladinu cukru v krvi a udržet si zdravou váhu. Doporučuje se provádět alespoň 150 minut aerobní aktivity s mírnou intenzitou nebo 75 minut s vyšší intenzitou každý týden. Kromě toho je také vhodné zařadit do svého režimu posilovací cvičení a protahování.

Dalším důležitým faktorem prevence diabetu je sledování hladiny cukru v krvi a pravidelné preventivní prohlídky u lékaře. Lidé s vyšším rizikem diabetu by měli pravidelně měřit svou hladinu cukru v krvi a podstupovat preventivní testy, které mohou odhalit předstádia onemocnění.

Prevence diabetu však nezávisí pouze na jednotlivci. Je také důležité, aby veřejné zdravotnické organizace a vlády vytvořily informační kampaně a podporovaly vzdělávání o diabetu a jeho prevenci. Rovněž je zapotřebí zlepšit přístup k zdravým potravinám a podpořit prostředí, které podporuje zdravý životní styl.

V závěru je třeba zdůraznit, že prevence diabetu je klíčová pro snižování zatížení tohoto onemocnění na společnost i jednotlivce. Zdravý životní styl, včasné preventivní prohlídky a osvěta jsou důležité nástroje, které mohou pomoci předcházet diabetu a vést k lepšímu zdraví a kvalitě života. (Vytvořeno Chat-GPT dne 28. 5. 2023; 18:50; beze změny)


Lépe bych to nenapsal, mě napadlo prvním čtení. Když se ale soustředíte, běhá vám mráz po zádech, Ne z kvalit, a ani ne z odborné dokonalosti. Ale z úlisnosti, hladké slizkosti, emoční vyprázdněnosti, neuchopitelnosti, všeobjímající korektnosti, vtíravosti, kýčovitosti. A to vše korunované absencí empatie stvrzené skutečnými emocemi. Současně vás jímá děs, když pochopíte, že nelze textu vytknout závažnou chybu. Je to dokonalý reklamní text. Ekvivalent politicky korektního výblitku. Prostě: Kostka ve skluzu. A pak vám naskočí okamžitě několik témat, o kterých by se mělo diskutovat poté, co odezní oslnění prvním dojmem z AI.

Tahle AI nic sama zatím nevymyslela, sbírá data z netu a zpracovává je dle postupů, které ji (zatím) určil rámcově člověk. Nicméně rychlost jejího vývoje je již ve fázi fofrujícího exponenciálního růstu, kde se vše vyvíjí v řádu hodin a dnů. Brzo bude web zahlcen jejími výtvory. AI se bude tedy vbrzku učit ze svých výtvorů.

Již nyní (1. 6. 2023) je popsáno několik desítek webů, které produkují mediální zprávy pouze pomocí AI. Většinou jsou to informace, pro něž dezinfo je insuficientním popisem. Ale letí to kupředu.

Když si zkusíte zadat další témata zdravotnická (hnedle jsem zkusil léčbu srdečního selhání), zjistíte, že touhle produkcí byste neuspěli ani u státnice (u mě), natož pak u atestace (u všech). Já to poznám, ale co laici, kteří uvěří novému božstvu?

Humanitní obory budou mít problém. Na medicíně se zkouší stále fakta a znalosti, nehodnotíme esejistické žvásty místo zkoušek. Ale humanitní obory jedou na eseje. Poptejte se ve svém okolí. Kdo ještě nepoužívá AI je za obecního blba.

Stále ještě vstřebávám novinky s nadhledem, a stále ještě rozumím podstatě rozdílu mezi formou a obsahem. Ale. Tuhle mi s děsem v očích povídala jedna přítelkyně, jak nemohla věřit vlastním uším, když na Evropě 2 v přímém rozhovoru s Leošem Marešem devítiletá holčička bezelstně sdělila, že si připravuje úkoly do školy – třeba profil Waldy – pomocí AI. Na dotaz, kdo to tedy byl a jak vypadal (Walda, dosti nezaměnitelná osobnost české muziky), nedovedla odpovědět. Forma a obsah tak splývají v jedno minuvše pochopení a paměť.

A co z toho vyplývá pro diabetologii? No, jistě mnohé. Mám na vytvoření názoru celkem čtyři měsíce, než si vše srovnám do přednášky s názvem AI v diabetologii, ke které mě pozval prof. Rušavý na kongres Technologie v Plzni. A z té přednášky se pokusím sepsat další fejetonek. Zatím je jisté, že diabetologie je předurčena k „chycení vlny“. Jen abychom se neutopili.


Hudba


 

Hudba složená AI k obrazu vytvořenému AI. Tedy nic moc.

https://www.youtube.com/watch?v=QYKs1t2W2ew

 

Pokud jste propadli depce, poslechněte si tibetskou hudbu k odstranění negativní energie:

https://www.youtube.com/watch?v=e5jprOVMieA

Tibetské zpívající mísy. 417 Hz. Nekupte to. Po hodině vám bude všechno jedno.

 

Nakonec, pro zlepšení nálady roztomilý popěvek jako symbol, že zmoudřet se dá i ve vyšším věku. Lucie Bílá: Dobrý kafe.

https://www.youtube.com/watch?v=2P8zzlyPn9o


Poznámky


Kaji se. Slovo výblitek neznamená politický žvást, jak jsem se domníval, ale: rozrušený slovní či písemný projev vzniklý bez sebekontroly a kontroly pravopisu, zhusta hýří vulgaritami.

https://cestina20.cz/slovnik/vyblitek/

Člověk by nevěřil, že slovo má praslovanský původ (no vida, jak jsme předpověděli AI):

před vy- + kořen slovesa blít + přípona – ek. To znamená, že je to něco konkrétního, co vzniklo od dějového slovesa. Blít – blít zhrub., poblít (se), vyblít (se), expr. blivajz. Stč. blvati, 1. os. přít. bl’uju (k tomu pak přitvořen nový infinitiv). Všeslovanské slovo. Praslovanské *bl’ьvati je onom. (zvukomalebného) původu, souvisí asi s lit. bliáuti ‘mečet, řičet’

https://www.odpovedi.cz/otazky/jak-vzniklo-slovo-vyblitek-a-jedna-se-o-cast-zvraceni

...doplněno o inspirativní komentář: Někdo něco řekne tak strašidelně blbého, až se z toho chce zvracet. Autorem bývá individuum s inteligencí bublajícího bahna (což je taky poměrně nové přirovnání). Často se používá v politickém klání, což se samo o sobě výblitky jenom hemží. Bacha – klouže to jako h…