Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Křehká diabetologie

Fejeton Milana Kvapila


 

To bylo tak. S přáteli jsem se navzájem ubezpečil, že je škoda plýtvat našimi talenty na tak banální pozice, jako třeba vedení největší interní kliniky v České republice (a přilehlých državách), a vymysleli jsme zbrusu nový projekt – Geriatrickou interní kliniku. Souhrou šťastných událostí a vlídným pochopením našeho pana ředitele a pana děkana, se to povedlo. Máme co na práci, startujeme a objevujeme oceány nových znalostí, možností a souvislostí.

Jedno téma nám předestřel covid-19. Všude se psalo, že rizikem pro těžký průběh je diabetes a obecně všechny vážné nemoci. Tak jsem se zahloubal do syndromu geriatrické křehkosti mnohem více, než jsem pro základní orientaci potřeboval. A nabyl jsem dojmu, že podoborem, který by se měl v prvé řadě o tuto problematiku zajímat, je diabetologie. Proč?

Odpoví diabetologický registr. Recentní data za rok 2021 říkají, že přes dvě třetiny diabetiků jsou senioři. Každý třetí v populaci starší 65 let je diabetikem. S rostoucím věkem roste prevalence polymorbidity a tudíž i polypragmazie. Se znalostí prevalence syndromu geriatrické křehkosti u seniorů obecně atakující 20 % je zřejmé, že v naší české kotlině žije okolo 120–140 tisíc křehkých diabetiků. Syndrom geriatrické křehkosti začíná přitom nenápadně, neodhalen, neintervenován a zanedbán končí fatálně, jak je vidno ze „spirály příčin a důsledků“, která začala osamocením diabetičky:


fejeton_2_kvapil1.jpg

Zkušený diabetolog vidí v každém z uvedených kroků spojitost s diabetem. Prosto si myslím, že by bylo dobré více se o tomto závažném fenoménu bavit, více diskutovat, probírat ho na mezioborových platformách (jako je třeba Projekt GENERACE). Snad moje představa o potřebě nového podoboru „gerontodiabetologie“ není zcestná. Čas ukáže. A když budu mít čas a chuť a vydavatel bude vlídně nakloněn publikaci, sepíši krátký návod v podobě fejetonu, jak jednoduše poznat křehkého diabetika, křehkého diabetologa a křehkého akademika.

 

Hudba? Hudba! Gery Rafferty…