Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Tabu I. Overtonovo okno

Fejeton Milana Kvapila


 

Zřejmě v důsledku dynamické akcelerace společenských změn, jejichž rychlost se blíží revoluci, a zejména s ohledem na pocit, že tyto změny jsou tak nějak aktivně řízeny z pozadí událostí, se i do politické mluvy (bystřejších) státníků vloudil pojem „Overtonovo okno“. Podle očekávání popis tohoto jevu vymyslel pan Overton.1 V souladu s jeho analýzou platí, že jestli chcete úspěšně prodat své názory, musíte vědět, kde se právě to okno nachází.

Velmi zjednodušeně, přijímání jakéhokoliv jevu společností může být popsáno hodnocením v daném časovém okamžiku, tedy pohledem statickým (jev je v tuto chvíli nepřijatelný, radikální, přijatelný, rozumný, populární, obvyklý nebo dokonce uzákoněný). Může být také posouzen v kontextu vývoje, tedy dynamicky – jeden a tentýž jev se pohybuje ve zmíněných kategoriích hodnocení společností v čase. Tedy, to, co bylo v minulosti nemyslitelné, je nyní již uzákoněno. Bystrý znalec tohoto principu, který má dosti cílevědomosti, a ještě více financí a vlivu, pak může řídit vývoj názoru společnosti na daný jev a výrazně ho urychlit. Takže to, co by proběhlo v horizontu staletí (racionalita poznání), najednou probíhá v horizontu let (největšími špindíry jsou motory velkých dopravních lodí… omezíme tedy jejich provoz na špinavý mazut (dříve nemyslitelné, je to dražší), ozdravíme Zemi tím, že se nebude produkovat SO2… ale ouha, vloudí se nečekaná chybička, jeho nedostatek ve vzduchu oteplil vodu v oceánech).

Trochu stranou nechám problém hodnocení reálného vnímání běžným zástupcem populace a tím, jaký dojem se vytváří v selektivně upravovaných názorech médií (které ale pak touto cestou ovlivňují právě názor členů populace).

Samozřejmě, nemaje nic na práci, mě napadlo, jestli lze aplikovat teorii „Overtonova okna“ na vývoj názorů na pozici metforminu v léčbě diabetu. A vznikla tato tabulka


Hodnocení názoru na zařazení metforminu do terapie DM2T Metformin Narativ Poznámka
Nemyslitelné Nepodat MET jako první volbu. Metformin se musí nabídnout jako první volba každého bez KI. Podloženo daty ze studií a více než půl stoletím praxe.
Radikální Iniciální kombinace NOAD s MET je potentní. Logický základ – nižší dávky s vyšší společnou účinností a pokrytím více patofyziologických odchylek. „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám tvou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zas půjdeme.“
Přijatelné Postačuje malá dávka MET v kombinaci s jiným NOAD. 500 mg denně, aby se neřeklo. MET na ústupu, dostává se do pozice symbolu, kdy „novodravci“ větří příležitost.
Rozumné Proč indikovat MET jako iniciální terapii, když máme jiné a lepší NOAD NOAD prodlužují život, což se o MET nedá říci (UKPDS se 400 probandy? K smíchu). Do pozadí je odsouván hlavní cíl léčby diabetu – intervence hyperglykemie.
Populární NOAD jsou lepší než MET. Jdeme s dobou. Pro iniciální fázi léčby NOAD nekomplikovaného DM2T proti MET nejsou důkazy a asi nikdy nebudou.
Zažité (obvyklé) Metformin je obsoletní. Akademici nám to říkají. Jen venkovani ještě indikují MET.

Uzákoněné (standardy/doporučené postupy péče)

MET podáme až jako poslední volbu. Včera bylo pozdě. MET je METla diabetika, diabetu a diabetologa.

NOAD: nová antidiabetika, DM2T: diabetes mellitus 2. typu, MET – metformin


Overtonovo okno – tedy přijatelnost „názoru na pozici metforminu“ se vyvíjí v čase. Některé názory by zůstaly v pozici nepřijatelné, pokud by se někdo nesnažil je do toho okénka přijatelnosti nacpat. Jak to provést, aby diabetologický svět zavrhl metformin? Metod a možností je mnoho, v podstatě záleží pouze na intelektuálním potenciálu a financích, které jsou k dispozici. Pokud je obého dosti, nemůže pak plán na odvržení metforminu na smetiště dějin neuspět.

Myslím si, že teprve tehdy, až pronikneme k podstatě a vysvětlení toho, co se kolem nás děje, můžeme si relativně svobodně vytvořit vlastní názor. Co je správné a co není. Co je blízko pravdy a co jí je na míle vzdálené. Čím se chceme řídit, a co nechceme přijímat. Pak můžeme až do konce věků zůstat neochvějně na pozici „nepřijatelná zvrhlost“, anebo na pozici „zákon je neměnný“. Nikdo nás neutáhne na vařené nudli. Je však třeba poznamenat, že stále platí i mnou již hodně citované úsloví – názory a stanoviska se nevyvracejí, odcházejí do zapomnění až s vymřením jejich zastánců.

Naši předkové byli zřejmě velmi moudří, protože vymysleli pojem tabu. A jak to s tím „Overtonovým oknem“ souvisí, o tom se pokusím zaspekulovat příště.


Z Wikipedie:

 

Overtonovo okno je oblast myšlenek, které lze tolerovat ve veřejné diskusi. Termín vznikl podle autora této myšlenky Josepha P. Overtona, který tvrdil, že úspěšnost nápadu v politice závisí spíše na tom, zda spadá do okna, než na preferencích konkrétních politiků. Podle Overtonova popisu zahrnuje okno ideje považované v současnosti za politicky přijatelné a které může politik prosazovat, aniž by byl považován za příliš extrémního a mohl tak získat nebo udržet veřejný úřad. Overtonovo okno je způsobem, jak rozpoznat přijatelnost možných vládních politik. Zastánci politik mimo okno se snaží přesvědčit nebo vzdělávat veřejnost, aby se okno posunulo nebo rozšířilo jejich směrem. Zastánci současné politiky nebo jiných politik uvnitř okna se snaží přesvědčit lidi, že nápady mimo okno by měly být považovány za nepřijatelné.

 

K podrobnějšímu studiu:

 


Hudba, která letí v naší vlasti…

 

Redzed. Nejposlouchanější český zpěvák na Spotify. Celkem 1,6 mil.

https://www.youtube.com/watch?v=zG24uAsUmjs&t=67s

 

Viktor Sheen. Taky Čech jak poleno.

3,7 mil. Dívej. https://www.youtube.com/watch?v=GUaiy5hC9EM

7,2 mil. Mlha. https://www.youtube.com/watch?v=3x7AjaBOmBo

 

Calin. A pak že jsme malý národ.

6,7 mil. Asgard. https://www.youtube.com/watch?v=tttLf5C2sXg

 

Harry Styles (cizák, pro srovnání).

1,1 mld. Sign of the Times https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0

 

Taylor Swift – Look What You Made Me Do – jedna ze starších, pokud weby nelžou (jakože ty nikdy), tak je nejposlouchanější zpěvačkou aktuálně. Nových skladeb vás šetřím… Tahle je aspoň koukatelná… https://www.youtube.com/watch?v=3tmd-ClpJxA (titulky čínsky) 3,5 mld. shlédnutí a ¾ mld. komentářů. Tímhle žije svět. Ale děvčata jsou u nás hezčí.