Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Tabu II. Inherence diabetologie

Fejeton Milana Kvapila


Doufám, že se moc nespletu, když vyjdu z předpokladu, že k diabetologii patří inherentně pacient s diabetem, lékař (a zdravotníci), kteří jsou přesvědčeni, že mu pomáhají, a farmaceuticko-průmyslově-obchodní komplex, které to celé živí. Zkusím překročit tabu a zaspekulovat, co by se stalo, kdyby se z nějakého důvodu zhroutil náš svět a byl připraven o diabetologické inherence, a následně rozvinout tabuizovanou úvahu, jak to zařídit, aby kolaps naší péče o diabetiky nenastal.

Pacient – diabetik. Zavedením povinného dodržování střídmého života přijdeme o pacienty s diabetem 2. typu. Pro léčbu diabetiků 1. typu stačí lehce extendovaná kapacita diabetologických center. Tabuzávěr: ideální strategie je zpochybňování a relativizace efektu životosprávy, v informačním prostoru, který nás obestírá, se pak lehce ztratí pravda. Je také možno nadhodit spoustu vědeckých dat předestírajících naprosto jedinečné postupy pro správnou životosprávu (kupříkladu jíst jednou denně), přičemž v reálném světě je nikdo dlouhodobě není schopen dodržet. Mějme na paměti. Nutně proto formálně akcentujme životosprávu, ale tak nějak si přiznejme, že její plné dodržování populací není náš optimální cíl. Přišli bychom o pacienty.

Lékař – diabetolog. Statistika neúprosně předpovídá, že nás bude málo. A efekt nedostatku je dobře znám. Cena nedostupných služeb roste a společenská vážnost také. Tabuzávěr: nedopusťme, aby se nám tu navršilo moc začínajících diabetologů. Současně apelujme na nenahraditelnost a specifika diabetologické péče poskytované specialisty.

Farmabyznys. Bude stát za námi do té doby, dokud bude dosti pacientů (viz první bod). A bude si nás vážit do té doby, dokud nebude moci léčit diabetika kdokoliv s titulem MUDr. (jak by mohl, když to neumí, že?). Jeho stimulací jsou důkazy o nutnosti ovlivnit u pacientů s diabetem vše, protože pak je třeba hledat intervence, které udržují systém dostatečně funkční. Tabuzávěr: nedopusťme, aby se zdálo, že u pacientů s diabetem jsou vlastně již současnými možnostmi ovlivnitelné všechny faktory zkracující život a zhoršující jeho kvalitu. Proto velmi nenápadně a opatrně nevyužívejme ten plný potenciál (třeba statinů), neboť si toho ani nikdo nevšimne, a současně stačí ukazovat statistiky kardiovaskulárních komplikací (s cudným zamlčením, že v 90 letech se na něco umřít už musí).

 

Nebo že by to vše bylo jinak? Filozofické poznání i selský rozum říkají, že bez zpětné kontroly nic dlouhodobě nefunguje. Snad můj ironický textík napomůže tomu, abychom mohli dokonale a plně využívat výsledky diabetologického registru k návrhu racionálních postupů a jejich realizaci. Protože, ruku na srdce, vždyť nám na pacientech skutečně záleží. Nebo se mýlím?

 

Pro zlepšení kognitivní rezervy:

Inherentní (z lat. in-, v-, a haereo, vězet v něčem) znamená bytostně daný, neoddělitelný, neodmyslitelný. Charakterizuje atributy věcí, jež nejsou přidané a nahodilé, nýbrž plynou ze samé povahy příslušné věci. Tak je pro Sókrata inherentní, že je člověk, muž a Athéňan, kdežto jeho věk, postavení nebo zdraví jsou nahodilé a mohly by být i jiné, aniž by kvůli tomu Sókratés přestal být Sókratem. Empedoklés soudil, že vlastnosti věcí plynou z vlastností živlů, z nichž se daná věc skládá. Podobně mluví i Platón v Timaiu, dodává však, že věc utváří její eidos, idea, jakožto aktivní princip; věc je sama sebou díky tomu, že se podílí na této ideji. Sókratés se podílí na ideji člověka, muže a Athéňana. Podle Kanta pokud atributům věci (akcidentům) přisuzujeme reálné bytí, je to inherence, kdežto o bytí jejich nositele, podstaty či substance, užíváme pojem subsistence.

Anebo taky jednoduše:

Inherence charakterizuje atributy věcí, jež nejsou přidané a nahodilé, nýbrž plynou ze samé povahy příslušné věci.


Krásný život je kýč. Ale pěkný. Atomik Harmonik: 1,2 mil. Kdo trka, 1,1 mil. Govej župca, 3,1 mil. Zavriskaj na ves glas. A pozdrave ze sklípku v Čejči. Přijete se podívat? Sladko vince.

... anebo Alpenzusjes: 16 mil. Wienie Wienie.

Abychom chápali krásu života, musíme si užít i…

Crystal Castles. 10 mil. Celestica, Faun. 99 mil. Federkleid, Lebanon Hannover. 29 mil. Gallowdance,Sohodolls. 29 mil. Bang Bang Bang Bang.

A až vás nebude bavit svět: Dysforia hours

Po hodině poslechu vás jistě zase bude bavit, protože jste přestali poslouchat. No a podíváte se s nadšením na:

Dua Lipa Dance The Night (From Barbie The Album). 59 mil/2 měsíce. Tak to je život.

Physical. ½ miliardy.