Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Chytrá pera u diabetiků 1. typu

Výsledky švédské observační studie


 

Společnost Novo Nordisk přinesla do praxe v České republice nový typ inzulínových per. Hovoří se o nich jako o chytrých perech, protože umožňují řadu nových digitálních možností a mají tak potenciál vylepšit management aplikace inzulínu.

Nová inzulínová pera (NovoPen 6 a NovoPen Echo Plus) mají displej, který ukazuje poslední dávku a čas, jež uplynul od poslední aplikace. Pomocí technologie NFC komunikují s většinou chytrých telefonů a mohou tak stáhnout data o velikosti dávky a časech aplikace inzulínu za období posledních tří měsíců. Tato data mohou pacienti jak sami sledovat ve svém mobilním telefonu, tak je prostřednictvím aplikace (Diasend/Glooko, MySugr, LibreLink) sdílet se svým ošetřujícím lékařem. V případě některých aplikací je pak možné je integrovat do společného grafu se zobrazením glykemie a jídla.2–6

Čeští pacienti i jejich ošetřující lékaři sbírají první zkušenosti s těmito pery. Je relevantní zkoumat, na jaké otázky nám chytré pero může odpovědět. Aplikoval si pacient inzulín? Kolik si ho aplikoval? Titroval? Kdy si aplikoval? Domnívám se, že to jsou důležité, ba zásadní otázky v diskusi mezi pacientem a jeho ošetřujícím lékařem při nastavování a kontrole aplikace inzulínu pomocí MDI. První zkušenosti a reflexe užití nových per jsou prezentovány i na domácích odborných konferencích.2–5 Významnou otázkou je také, zda užití chytrých per a zlepšení managementu aplikace inzulínu má potenciál zlepšit kompenzaci diabetu. Na tuto otázku odpovídá observační studie provedená na 12 diabetologických klinikách ve Švédsku.

Jednalo se o prospektivní, jednoramennou, observační studii provedenou u dospělých diabetiků 1. typu léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem v MDI.

Design studie zahrnul vstupní návštěvu, minimálně pět kontrolních návštěv a folow-up sledování. Na vstupní návštěvě bylo pacientům předáno k užívání chytré inzulínové pero NovoPen 6, v rámci každé z pěti kontrolních návštěv byla lékařem stažena data z pera do aplikace Glooko. Pacienti měli k dispozici informace ze svého kontinuálního monitorování glykemie pomocí CGMS, resp. isCGM, chytrá pera však užívali v zaslepeném režimu. Měli tedy možnost vidět na peru dávku a čas poslední aplikace, ale stahování dat do systému Glooko bylo prováděno vždy jen v ordinaci lékaře (a poté diskutováno s pacientem). Srovnání dat proběhlo mezi daty ze zaslepené fáze mezi vstupní a první kontrolní návštěvou pacienta a mezi daty z follow-up fáze (tedy po 5. kontrolní návštěvě). Medián času na 5 kontrolních návštěv byl 196 dní, za minimální dobu sledování bylo určeno 180 dní.

Sledován byl time in range, TIR (3,9–10 mmol/l), time above range, TAR (nad 10 mmol/l) a time below range, TBR (L1: 3–3,9 mmol/l, L2: pod 3 mmol/l). Za vynechané bolusové dávky byly pokládány vynechané bolusy inzulínu při zachovaném jídlu (-15 až + 60 minut vůči jídlu). Sledována byla také celková denní dávka inzulínu, průměrná glykemie a variabilita glykemie.

Ve studii bylo vyhodnoceno 94 dospělých diabetiků 1. typu, u nichž byly k dispozici jak data z kontinuálního monitorování glykemie (nejčastěji isCGM), tak data z chytrého pera. Jejich průměrný věk činil 40,1 roku (18–83 let). 64 pacientů užívalo NovoPen 6 pro bolusový inzulín, 17 pro bolusový i bazální inzulín a 5 pro bazální inzulín, 1 pro BIAsp 30, u 7 nejsou data. Z bazálních inzulínů byl nejčastěji používán inzulín degludek, z bolusových inzulín aspart.

Výsledky studie ukázaly, že při použití NovoPen 6 se TIR zvýšil o 1,9 hodiny/den (95% CI 0,8–3, p < 0,001), resp. o 8,5 % denního času. Relativně jde tedy o 21% zlepšení oproti výchozím hodnotám. Těmto výsledkům odpovídá i zkrácení času v hyperglykemii o 1,8 hodiny/den (95% CI -3 až -0,6, p = 0,003) a v hypoglykemii (L2) o 0,3 hodiny za týden (95% CI -0,6 až -0,1, p = 0,005).

Průměrná glykemie signifikantně snížena nebyla, ale bylo dosaženo významně nižší variability glykemie.

Průměrná dávka bazálního inzulínu se nezměnila, u bolusové dávky byl zaznamenán nárůst z 25,1 U/den o 28 %. Počet vynechaných bolusových injekcí se v průběhu studie snížil relativně o 43 % (pokles z 25 % vynechaných dávek na 14 % vynechaných dávek).


Tab. 1: Klíčové změny kompenzace ve studii s užitím NovoPen 61


ad_2023_14_tab1b.jpg

Obr. 1: Změna TIR, TBR a TAR při použití NovoPen 61


ad_2023_14_obr1b.jpg

Literatura


1. Adolfsson, P., Hartvig, N. V., Kaas, A. et al. Increased Time in Range and fewer missed bolus injection after introduction of a smart connected insulin pen. Diabetes Technol Ther 22, 10: 709–718, 2020.

2. Šoupal, J. NovoPen 6: Pojďme na to chytře! Přednáška. Technologie v diabetologii, 6.–8. 10. 2022, Plzeň.

3. Krčma, M. O krok dále: aplikace moderních inzulínů pomocí chytrých per. Přednáška. Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022. Kongres ambulantní diabetologie, 24.–26.11.2022, Poděbrady.

4. Šoupal, J. NovoPen 6: chytré řešení pro správná rozhodnutí. Přednáška. 58. Diabetologické dny Luhačovice, 28. 4. 2022.

5. Vízner, K. Několik odborných postřehů z 58. diabetologických dní v Luhačovicích. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 29–34, 2022.

6. Pomocník diabetologa 2022. Semily: GEUM, 2022.