Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Nad novým doporučeným postupem

Rozhovor s MUDr. Evou Horovou, Ph.D.


 

Česká diabetologická společnost je odborným garantem řady doporučených postupů určených diabetologům i lékařům jiných odborností v rámci sdílené péče o diabetické pacienty. Doporučené postupy – guidelines, patří ze své podstaty, kterou je snaha být etalonem správné péče, mezi nejvýznamnější odborné publikace oboru. Pracují na nich přední odborníci a jejich texty jsou cizelovány týmem specialistů. Každé slovo musí být zváženo a posouzeno, protože se stane měřítkem správného postupu.

Diabetologie je jedním z oborů, kde se odborný výzkum a tím i diagnostika a terapie v posledních letech významně mění a modifikuje. Česká diabetologická společnost reflektuje tento vývoj a je aktivní v iniciování vzniku i schvalování nových doporučených postupů. Podobná situace je ale také v příbuzných oborech, jakými jsou preventivní kardiologie, lipidologie a další obory vnitřního lékařství, které úzce souvisejí s terapií diabetu. Diabetolog, interní či praktický lékař tak stojí před úkolem stále se vzdělávat ve svém oboru a kontinuálně sledovat vývoj odborných znalostí v oboru.

V dubnu loňského roku byl schválen nový doporučený postup ČDS – doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus. V plné verzi je k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.diab.cz). Nově budou k dispozici také zjednodušené verze tohoto doporučeného postupu, které pro lékaře i pacienty v jednoduché infografice shrnou nejvýznamnější body doporučeného postupu. Doporučený postup tak bude rozšířen o moderní interpretační nástroj, který by mohl významně zvětšit jeho dopad.


Využili jsme této příležitosti a položili několik otázek první autorce Doporučeného postupu pro fyzickou aktivitu u diabetiků, MUDr. Evě Horové, Ph.D. z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Paní doktorko, myslím, že není sporu o tom, že fyzická aktivita a pohyb jsou zlatým jablkem, které pomáhá udržovat zdraví. V případě diabetiků (a to nejen 2. typu) jsou nepochybně významnou součástí terapie tohoto chronického onemocnění. Diabetiků je v České republice více než milion. Významná část je v naší republice dispenzarizována u diabetologů a internistů, část se léčí u praktických lékařů. Kdo podle Vašich zkušeností edukuje diabetiky o fyzické aktivitě a motivuje je ke cvičení a pohybu? A komu je určen tento doporučený postup?

ad_2023_33_obr1_orez.jpg

Děkuji za prostor hovořit o fyzické aktivitě a doporučeném postupu. O fyzické aktivitě může pacienty edukovat edukační sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut, tělovýchovný lékař nebo ošetřující lékař sám. Možnost využití edukátora má však jen malá část lékařů pečujících o pacienty s diabetem a v běžném provozu na edukaci bohužel nezbývá čas. A pokud ano, je využit častěji na konzultaci jídelníčku. Česká diabetologická společnost se však snaží pro diabetology vyjednat větší dostupnost a ekonomickou atraktivitu alespoň částečného nasmlouvání nutričních terapeutů a doufám, že se tím zlepší i edukovanost pacientů o fyzické aktivitě.

Podle mé zkušenosti a podle odezvy na nové doporučené postupy lékaři motivovat a edukovat pacienty k fyzické aktivitě chtějí. Zatím jsme však neměli v České republice jednoduchý návod, co za typ aktivity a v jakém množství máme konkrétnímu pacientovi s konkrétním přidruženým onemocněním poradit. Doporučený postup je tedy primárně pro diabetology a edukátory, ale budeme rádi, pokud ho využijí i lékaři jiných specializací. Aby byla doporučení konkrétní, nešlo se vyhnout delšímu rozsahu, sedmnáct stránek nám připadlo jako rozumné minimum, na které se podařilo text zkoncentrovat. Čím jednodušší je však instrukce, tím pravděpodobnější je její provedení. Abychom tedy lékařům edukaci co nejvíce usnadnili, vznikly názorné jednoduché a krátké obrázkové letáčky.

 

Doporučený postup je skvěle zpracován. Rozlišuje doporučení jak podle typu diabetu, tak podle komorbidit, nepomíjí ani specifické situace a je připraven na základě nejnovějších poznatků. Můžete zmínit některé konkrétní novinky, které přináší?

 

Vznik doporučení byl dlouhý proces a musím poděkovat celému pracovnímu týmu, oponentům i České diabetologické společnosti, která dala podnět k jejich tvorbě a revidovala finální podobu. Doporučení jsou koncipována tak, aby si lékař či edukátor našel kapitolu ke svému konkrétnímu pacientovi a jejím přečtením dostal všechny potřebné informace. Pro příklad třeba jakou fyzickou aktivitu doporučit pacientovi s diabetem 2. typu a syndromem diabetické nohy, nebo naopak co poradit mladému pacientovi s diabetem 1. typu, který chce dělat sport závodně. Snažili jsme se o praktičnost, jsou tam tedy jasná doporučení, co a jak často má pacient dělat, případně kolik opakování a v jaké intenzitě. Inovativní je kapitola Management rizikových pacientů, podle které lze identifikovat pacienta rizikového, který by měl být před doporučením fyzické aktivity dovyšetřen. Mojí srdeční záležitostí je kapitola o fyzické aktivitě u pacientů s diabetem 1. typu. Toto téma se začalo rozvíjet až s rozšířením senzorů a ve světě díky technologiím přibývá nejen aktivně či závodně sportujících mladých lidí s diabetem, ale i profesionálních sportovců diabetiků. Mám radost, že jsme v diabetologii svědky takového převratu.


179_sanofi_campus_banner_2048x1071_cz_a_03-002.png

Aktuálně finišuje přípravka letáčků, které pro lékaře i pacienty ve zjednodušené a názorné podobě shrnují hlavní doporučení. Moc se mi líbí jejich přehlednost. Popravdě už jsem si jeden z nich schoval pro svou maminku... Můžete je představit? Jaký je cíl jejich vzniku a jaké varianty budou k dispozici?

 

Věřím, že letáčky jsou nejúčinnější cesta, jak dostat doporučení o fyzické aktivitě mezi co nejvíce lékařů a pacientů. Jednoduché obrázky a piktogramy fungují o mnoho lépe než text a jednostránkový formát je pro všechny snadno akceptovatelný. Vycházeli jsme z toho, že mnoho pacientů s diabetem 2. typu má jen vzdálenou představu, co konkrétně znamená pravidelná fyzická aktivita. S paní doktorkou Richterovou, která má specializaci v oboru tělovýchovné lékařství a edukacím o fyzické aktivitě se věnuje, jsme ve spolupráci s firmou Sanofi připravili jednoduchý „týdenní tréninkový plán“, po jednom pro pacienta s diabetem 2. typu v dobré kondici a pro pacienta s komorbiditami, aby se jím mohli inspirovat. Všude je zdůrazněno, aby pacienti navyšovali aktivitu postupně. Doporučení jsou jedna věc a s realitou se často rozcházejí, není potřeba vše strhnout hned, ale je dobré vědět, kam cílit. Třetí letáček je pro pacienta s diabetem 1. typu, ten většinou ví, co a kolik chce sportovat, ale často tápe v managementu inzulinoterapie a v doplňování sacharidů. Poslední letáček je pro lékaře, jednostránkové přehledné shrnutí doporučeného postupu a k tomu příslušný vizuální návod. Grafické zpracování se opravdu povedlo, těším se na reakce lékařů a hlavně pacientů.

 

za rozhovor poděkoval

Karel Vízner


letak_fa_pro_diabetologa-001.png
letak_fa_pro_diabetologa-002.png

letak_fa_pro_diabetiky_1_typu-001.png
letak_fa_pro_diabetiky_1_typu-002.png

letak_fa_pro_diabetiky_2_typu_pridruzene-onemoc.png
letak_fa_pro_diabetiky_2_typu_pridruzene-onemoc.png

Kompletní sadu letáků naleznete na odborném portálu Campus Sanofi