Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Senzor Dexcom G7 – co přináší nová generace těchto senzorů?Od 1. prosince 2023 se na český trh – a tím i do užívání českých pacientů s diabetem a jejich lékařům, dostává novinka, kterou je nová generace senzoru společnosti Dexcom.4

Ke stejnému datu bude nový senzor Dexcom G7 (s kódem SÚKL 5016549) hrazen z veřejného zdravotního pojištění.3

Jaké má nový senzor Dexcom G7 vlastnosti a jak se liší od předchozí generace senzorů?


 

Dexcom G7 je desetidenní senzor určený ke kontinuální monitoraci glykemie. Je možné jej využít k otevřené i zaslepené monitoraci a ve velmi brzké době (předpoklad leden 2024) i k integraci s inzulínovými pumpami.1

Součástí senzoru je rovnou i integrovaný jednorázový vysílač. Přesto je senzor výrazně menší (o 60 %) než předchozí generace senzoru – Dexcom G7. V tomto ohledu je významný i jeho profil – senzor je nižší a tím omezuje riziko poškození při nošení na paži, která je optimálním místem aplikace senzoru.

 

 

 

 

obr1_g7_orez.png

U nového senzoru byla zkrácena doba zahřívání, nově je čas potřebný na zahřátí senzoru nižší než 30 minut. Praktické zkušenosti ukazují, že reálně je tato doba při vhodných okolnostech ještě kratší.1 Dříve bylo potřebné pro zahřátí senzoru počítat s časem dvou hodin. Současně přináší Dexcom G7 další změnu, a tou je možný 12hodinový odklad pro výměnu senzoru po skončení relace. To má významné praktické důsledky – během této periody je možné zavést nový senzor a nedojde tak k žádnému výpadku měření. Pacient má dostatek času zajistit si vhodné podmínky pro výměnu senzoru. V praxi je tak vlastně funkce senzoru prodloužena o dalších 12 hodin.

Senzor nepotřebuje kalibraci, nicméně možnost kalibrace zůstává zachována. Komunikuje s přijímačem Dexcom (přijímač bude hrazen od 1.1.2024 pod kódem SÚKL 5016577), mobilními telefony se systémem IOS i Android. V brzké době se počítá s možností integrace s inzulínovými pumpami. Mobilní aplikace Dexcom G7 byla zjednodušena a umožňuje rychlejší nastavení. Má možnost integrace s Dexcom Clarity pro lékaře a pomocí Follow vzdálené sdílení dat až s 10 osobami.

Senzor G7 se může zavádět na zadní stranu paže, břicha a u dětí ve věku 2–6 let i do horní části hýždí. Spolu se zmenšením samotného senzoru byla zmenšena na polovinu i náplast, která má nové složení s nižším rizikem kožních reakcí. Krycí náplast je dodávána s každým senzorem.

Praktické zkušenosti prezentované na letošním kongresu Technologie v diabetologii s tímto senzorem kladou mezi výhody tohoto inovovaného senzoru i možnost odložení opakovaného alarmu při vysoké glykemii. Výhodné to může být v situaci, kdy pacient již zareagoval na údaje o hyperglykemii, učinil opatření a čeká na jejich projev a nechce být rušen opakovanými alarmy.1

K dispozici jsou již i klinické studie mapující přesnost měření nového senzoru. Výsledky hodnocení publikovali Garg et al. v časopise Diabetes Techology and Therapeutics v roce 2022. Studie realizovaná na 12 výzkumných pracovištích v USA u 316 diabetiků 1. i 2. typu (celkem 619 senzorů) ukázala přesnost měření vyjádřenou pomocí MARD na paži v průměru 8,2 % (resp. medián hodnot 7,8 % a standardní odchylku 4,6 %) a na břiše pak průměrná hodnota MARD 9,1 %. Vysoká přesnost měření byla zachována i v situacích rychlých změn glykemie a ani při nejvyšších rychlostech změn nestouply hodnoty MARD u senzorů na paži nad 10 %.2


obr2_g7.jpg

Kódy a úhrady


název   kód       cena a úhrada
Senzor Dexcom G6     5006657 1 520 Kč
Přijímač Dexcom G6  5011913 13 493 Kč
Vysílač Dexcom G6 5006667 1 320 Kč
Senzor Dexcom G7 (součástí je i vysílač) 5016549 1 666 Kč
Přijímač Dexcom G7 5016577 úhrada od 1.1.2024

 

Literatura


1. Šoupal, J. Dexcom G7. Přednáška, Technologie v diabetologii 19.–21. října 2023, Plzeň.

2. Garg, S. K., Kipnes, M., Castorino, K. et al. Accaracy and safety of Dexcom G7 continuous glucose monitoring in adults with diabetes. Diabetes Technol Ther 24, 6: 373–380, 2022.

3. Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 12. 2023. SÚKL. (online: www.sukl.cz)

4. Čím se systémy CGM Dexcom G6 a Dexcom G7 liší. A.IMPORT.CZ, 2023. (online: www.aimport.cz/dexcom) [cit. 23. 11. 2023]

5. Evaluation of the Safety and Effectiveness of the Dexcom Continuous Glucose Monitoring (CGM) System. NCT04794478. ClinicalTrials.gov (online: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04794478?term=NCT04794478&draw=1&rank=1) [cit. 23. 11. 2023]

 

Karel Vízner