Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Kontinuální monitorace glukózy v reálném čase 2

V minulém díle našeho seriálu o kontinuální monitoraci glykemie v reálném čase jsme Vám představili součásti systému Dexcom G6, postup při jeho předepisování, indikace a podmínky úhrady. V tomto díle se soustředíme na systém sdílení naměřených dat.


Možnosti sdílení dat

Dexcom G6


 

Systém kontinuální monitorace Dexcom G6 nabízí efektivní možnosti sdílení dat. Užívá-li pacient pro monitoraci glukózy aplikaci Dexcom G6 ve svém chytrém telefonu, může svá data sdílet v reálném čase se svými blízkými pomocí aplikace Dexcom Follow a zároveň je může automaticky sdílet skrze portál Dexcom Clarity se svým ošetřujícím lékařem. 

 

dxm-rodina.png

obr1.png

Dexcom Follow

Sdílení dat v reálném čase


 

Sleduje-li uživatel své hodnoty glukózy skrze aplikaci Dexcom G6 v chytrém telefonu, může své hodnoty sdílet v reálném čase až s 10 osobami. Tak například rodič dítěte s diabetem může mít přehled o tom, jaká je hladina glukózy jeho potomka i ve chvílích, kdy ho nemá ve své blízkosti. Pro sdílení dat tímto způsobem je potřeba, aby obě strany (sdílející i sledující osoba) měly ve svém telefonu internet. Pokud je tato podmínka splněna, uživatel senzoru v aplikaci Dexcom G6 pozve danou osobu ke sledování skrze funkci Share. 


Poté, co uživatel přizve dotyčnou osobu ke sledování, přijde této osobě e-mail, ve kterém je přesný postup, jak zahájit sledování. Nejprve je sledující vyzván k instalaci aplikace Dexcom Follow do svého chytrého telefonu a poté přijme pozvánku ke sledování. Následně sledující vidí totožné informace, jaké vidí uživatel sám ve své aplikaci Dexcom G6. Sledující osoba může reálně sledovat více uživatelů, a navíc si v aplikaci Dexcom Follow může také nastavit výstrahy na upozornění na nízkou a vysokou hladinu glukózy. Bude tak zavčasu upozorněna například, že se sledovaný uživatel blíží do hypoglykemie nebo se nachází v hyperglykemických hodnotách.

obr2.png

obr4b.png

Dexcom Clarity

Prohlížení a sdílení nasbíraných dat


 

Portál Dexcom Clarity nabízí zdravotníkům a uživatelům náhled a přístup k interaktivním zprávám a statistikám nasbíraných dat. Má-li uživatel aplikaci Dexcom G6 ve svém chytrém telefonu a alespoň jednou denně se s ním připojí k internetu, jeho data ze senzoru se automaticky ukládají na jeho cloudový účet Dexcom. Lékař či uživatel se tak může kdykoli podívat skrze portál Clarity, jak se mu glykemicky daří a kolik procent času tráví v cílovém, nízkém a vysokém rozmezí hladiny glukózy.


obr5b.png

K hlavním výhodám portálu Dexcom Clarity patří především nepřetržité datové připojení a jednoduchost použití pro zdravotnické pracovníky. Pakliže je uživatel na svém telefonu nepřetržitě připojen k internetu, jeho data ze senzoru se aktualizují každé tři hodiny. Lékař má tak možnost vidět vždy aktuální data, již po prvních třech hodinách používání senzoru pacientem. Zdravotník či klinika si pouze vytvoří účet na portálu Dexcom Clarity (https://clarity.dexcom.eu/). Vše je bez poplatku a jediné co je k tomu třeba, je internetové připojení. Následně si zdravotník zapíše jméno pacienta do seznamu pacientů a pozve ho ke sdílení dat. Jakmile pacient schválí sdílení, zdravotník má přístup ke všem interaktivním zprávám, které Clarity nabízí.  Pacient si své záznamy může také prohlížet skrze online portál nebo si může stáhnout aplikaci Dexcom Clarity do svého chytrého telefonu. 


obr6.png

Mobilní aplikace


 


obr7.png

obr8.png


Dexcom nedávno vytvořil nové stránky pro zdravotníky: https://cz.provider.dexcom.com/.

Na těchto stránkách je možné nalézt edukační materiály, studie a další užitečné odkazy.