Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Od 1. srpna už i diabetologové mohou dapagliflozin předepisovat v indikaci CKD


 

Od 1. srpna 2022 budou moci předepisovat dapagliflozin z prostředků veřejného zdravotního pojištění také diabetologové (a endokrinologové, nefrologové a internisté) u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) v rozmezí 25–75 ml/min/1,73 m2 a poměrem albumin/kreatinin v rozmezí 200–5 000 mg/g, kteří jsou léčeni stabilní dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI), nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB), nebo u kterých je terapie těmito přípravky kontraindikována. U pacientů léčených podle bodu B (viz níže) není úhrada vázána na hodnotu HbA1c.

 

Úhradové omezení SÚKL:

NEF, DIA, END, INT:

A) Dapagliflozin je hrazen u diabetika 2. typu:

1) v dvojkombinaci s metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu po dobu alespoň tří měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c a současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po šesti měsících léčby, přípravek není dále hrazen.

 

2) v kombinaci s metforminem a inzulínem nebo inzulínem samotným u pacientů, u nichž terapie metforminem a inzulínem nebo inzulínem samotným po dobu alespoň tří měsíců společně s režimovými opatřeními nevedla k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c a současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po šesti měsících léčby, přípravek není dále hrazen.

 

B) Dapagliflozin je hrazen u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin:

s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) v rozmezí 25–75 ml/min/1,73 m2 a poměrem albumin/kreatinin v rozmezí 200–5 000 mg/g, kteří jsou léčeni stabilní dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI), nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB), nebo u kterých je terapie těmito přípravky kontraindikována.