Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

OSTATNÍ DIABETOLOGICKÁ PROBLEMATIKA


 

Bakošová, M. 14. november Svetový deň diabetu – pandémia cukrovky v pandémii COVIDU-19. Monitor medicíny 12, 1–2: 23, 2022.

Bartáková, V., Chalásová, K., Pácal, L. et al. Metabolický syndrom u GDM. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s17, 2022.

Hladíková, Z., Berková, Z., Pátíková, A. et al. Hledání ztraceného ráje – alternativní místa pro transplantaci izolovaných Langerhansových ostrůvků. Rozhl Chir 101: 1: 14–21, 2022.

Informační poušť ozelenění diabetologický registr. Výhl výzvy diabetol 7, 2: 85–87, 2022.

Krbcová, M., Šebo, V., Šimák, R. et al. Manifestace během akutní fáze C19 je asociována s poruchou funkce beta buněk. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s22, 2022.

Kubíčková, M. Specifika léčby diabetu ve stáří. Farmakoter Revue 7, 11: 113–117, 2022.

Lang, T., Prýmková, V., Daňhová, B. Lymfoscintigrafie dolních končetin u pacienta s cukrovkou – kazuistika. NuklMed 11: 32–35, 2022.

Lazris, A., Roth, A. R., Diagnóza prediabetu: prospěšná, nebo problematická? (komentář: Svačina, Š.). Svět praktické medicíny 3, 1: 19–23, 2022.

Léčba hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin: Souhrn společných doporučení Asociace britských klinických diabetologů a Britské asociace pro nemoci ledvin 2021 (komentář: Čertíková Chábová, V.). Postgrad Nefrol 20, 2: 30−31, 2022

Malinovská, J., Urbanová, J., Vejtasová, V. et al. Zanechání kouření a riziko diabetes mellitus 2. typu. Vnitř Lék 68, E1: 4−8, 2022.

Moravcová, J. Horší prognóza a vyšší úmrtnost u špatně kompenzovaných pacientů s diabetem v době pandemie COVID-19. Svět praktické medicíny 3, 1: 30–32, 2022.

Nachtigal, P. Metabolický syndrom všude kolem nás. Prakt lékáren 18, Supl A: s16, 2022.

Nováková, M. Specifika péče o seniory diabetiky. Acta medicinae 11, 1–2: 42–46, 2022.

Palová-Jelínková, L. Imunoterapie u diabetes mellitus 1. typu. Alergie 24, Supl. 1: s58, 2022.

Rácz, O., Sedláková, E. Od adultného typu cez NIDDM a diabetes 2. typu – a čo potom? Diab Obez 22, 43: 16–19, 2022.

Rašlová, K. Tlačová konferencia Bratislava 12. novembra 2021. Diabetes mellitus vo svete a na Slovensku. Monitor medicíny 12, 1–2: 24, 2022.

Rosolová, H. Prediabetes. Vnitř Lék 68, 2: 82–84, 2022.

Schroner, Z. Nielen 100 rokov inzulínu, ale aj inovácie a starostlivosti o diabetes mellitus. Monitor medicíny 12, 1–2: 25, 2022.

Soukop, J. Večeřa, R. Vybrané polyfenolické látky a jejich použití jako podpůrná terapie metabolického syndromu. Čes slov Farm 71, 4: 137–141, 2022.

Ščasný, M., Altschimiedová, T., Todorová, V. et al. Familiární dysbetalipoproteinemie: známá neznámá. AtheroRev 7, 1: 26–30, 2022.

Škrha, J. Ambulantní předoperační příprava diabetika. Svět praktické medicíny 3, 1: 65−67, 2022.

Škrha, J. Diabetes mellitus a pandemie COVID-19. Svět praktické medicíny 3, 1: 24−29, 2022.

Škrha, J. Nikotin a diabetes mellitus. Acta medicianae 11, 1–2: 14–16, 2022.

Škrha, jr J. Ambulantní předoperační příprava diabetika. Svět praktické medicíny 3, 1: 65–67, 2022.

Šumník, Z., Konečná, P., Venháčová, P. et al. Kompenzace diabetu 1. typu u českých dětí se dlouhodobě zlepšuje: data z národního registru ČENDA (2013–2020). Čes-slov Pediat 77, 2: 34–71, 2022.

Tesař, V. Je třeba u pacientů s infekcí covid‑19 vysadit inhibitory systému renin‑angiotenzin? Postgrad Nefrol 20, 2: 15−19, 2022.

Vliv prevence rozvoje diabetu u osob s prediabetem a genetického rizika ICHS na kardiometabolické rizikové faktory (kometář: Škrha, J.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s4–s5, 2022.