Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Projekt Generace


 


S následky toho, že lidská populace stárne, se setkáváme na každém kroku. S faktem, že 65 % všech pacientů s diabetem v České republice je starších 65 let, se ve své diabetologické praxi musíte potýkat denně. Léčba gerontodiabetických pacientů má svá specifika a žádá si propojení a sdílení zkušeností odborníků diabetologů a geriatrů. Právě toto si klade za cíl nově vzniklý Projekt generace.

Plán projektu je rozvržen na tři roky. Jeho základem budou semináře (6–8 ročně) v jednotlivých krajích. Tematicky budou pokrývat jednotlivé oblasti, které řeší diabetologové při péči o geriatrické pacienty. Tyto informace mohou pomoci ve zkvalitnění péče o populaci geriatrických diabetiků. Focus bude zejména na tato základní témata: geriatricky specifické přístupy v oblastech terapie diabetu, endokrinologie, kardiologie, využití technologie, edukace a psychologie.

Přímo z oblasti geriatrie budou volena důležitá témata (geriatrické syndromy, demence, křehkost, smyslové poruchy, logopedie, svalová síla…) jejichž znalost napomůže zvýšení kvality poskytované péče seniorům s diabetem.

 

generace_komplet.png 

Odbornými garanty projektu jsou:


prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

 

 

Odborná záštita:


 


md6_2022_obr1.png

Pořadatel:


ve spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN Motol

 


ppm_nn_-logo-krivky_orez-1.png